Muzeum

Dominujące narracje antysemickie w kulturze popularnej w Polsce – publikacja raportu z badań

Raport "Kogo widzą Polacy, kiedy widzą Żyda" stoi na tle ściany krzywoliniowej w Muzeum POLIN.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

W 2022 roku na zlecenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przeprowadzono trzyetapowy projekt badawczy. Jego celem było stworzenie mapy najważniejszych kodów kulturowych kształtujących obrazy Żydów we współczesnej kulturze polskiej, a także analiza związanych z nimi zagrożeń.

Raport "Kogo widzą Polacy, kiedy widzą Żyda?" podsumowuje prace badawcze. Wyniki wskazują, że antysemityzm, zwłaszcza ten nieuświadomiony, jest żywo obecny w naszej zbiorowej wyobraźni. Co więcej, jest nie tylko narzędziem dyskryminacji konkretnej grupy mniejszościowej, ale jest też powielanym schematem dyskryminacji różnych mniejszości.

Wiedzę wyniesioną z badań Muzeum POLIN wykorzystuje w programie edukacyjnym, skierowanym do decydentów i multiplikatorów: parlamentarzystów i polityków samorządowych, policji i innych służb porządku publicznego, przedstawicieli środowisk prawniczych oraz mediów i edukatorów.

Autorami raportu są:

  • Semiotic Solutions (Joanna Damaszko, Marcin Napiórkowski, Krzysztof Polak, Marzena Żurawicka),
  • WiseRabbit (Marta Bierca, Dorota Wiszejko-Wierzbicka).

Raport redagował Marcin Napiórkowski.Publikacja powstała w ramach "Kompleksowego programu badania i walki z antysemityzmem w Polsce", realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

W roku 2022 program realizowany był wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce dzięki wsparciu Fundacji Sills Family, Andrzeja i Małgorzaty Rojek oraz Tomka Ulatowskiego.

Logo Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Badania realizowane były dzięki wsparciu EEA Grants.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

Logotypy projektu CERV: Muzeum POLIN, Auschwitz Jewish Center Foundation, Stowarzyszenia Żydowskiego Czulent i UE z dopiskiem dofinansowane przez Unię Europejską

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami wyłącznie autorów i nie odzwierciedlają poglądów Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej (organu przyznającego grant). Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca grant nie ponoszą za nie odpowiedzialności.