Ogłoszenie
15.03.2021

Ogłoszenie wyników: Produkcja i montaż wystawy czasowej pod tytułem "Taki pejzaż" w salach wystaw czasowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN eksponowanej w dniach 27.05.2021 - 3.01.2022

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na produkcję i montaż wystawy czasowej pod tytułem "Taki pejzaż" w salach wystaw czasowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN eksponowanej w dniach 27.05.2021 - 3.01.2022.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne.

Przedmiot zamówienia: Produkcja wystawy czasowej według załączonego projektu wykonawczego (załącznik nr 1). Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

 1. przygotowanie sal wystaw czasowych do montażu wystawy,
 2. wystawienie ścian ekspozycyjnych i innych elementów wyszczególnionych w projekcie wykonawczym,
 3. przygotowanie plików produkcyjnych, wydruk i montaż tekstów na ściany oraz podpisów do obiektów;
 4. dostarczenie i montaż elementów scenografii wystawy w przestrzeni sal wystaw czasowych wraz z listą poszczególnych elementów i określeniem ich wartości;
 5. współpraca przy montażu obiektów zarówno z pracownikami Zamawiającego jak i z podmiotem zajmującym się transportem i montażem dzieł sztuki;
 6. demontaż wystawy po jej zakończeniu i przywrócenie sal wystaw czasowych do stanu pierwotnego.

Tłumaczenie projektu wykonawczego stanowi załącznik nr 1A.

Termin realizacji zamówienia:

 1. do 12 maja 2021 – produkcja elementów wystawy, wszelkie prace montażowe w zakresie scenografii wystawy,
 2. od 13 do 27 maja 2021 współpraca przy montażu obiektów w przestrzeni wystawy z pracownikami Zamawiającego oraz podmiotu zajmującego się transportem i montażem dzieł sztuki oraz drobne prace wykończeniowe np. montaż podpisów,
 3. od 4 do 18 stycznia 2022 demontaż wystawy.

UWAGA: terminy określone powyżej mogą ulec zmianie w uwagi na możliwość wprowadzenia czasowych ograniczeń związanych z działalnością Zamawiającego jako instytucji kultury w związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Zamawiający ustali z Wykonawcą w drodze roboczych uzgodnień zmiany powyższych terminów. Każda zmiana terminu wywołana okolicznościami związanymi z czasowymi ograniczeniami związanymi z działalnością Zamawiającego jako instytucji kultury, będą traktowane jako zmiany niezależne od Stron. 

 

Pełna treść zamówienia oraz załaczniki znajdują sie w plikach do pobrania poniżej.

 

Załączniki:
 • Ogłoszenie wyników postępowania
  Pobierz plik 20.53 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia [.docx]
  Pobierz plik 13.71 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - wersja dostępna [doc]
  Pobierz plik 69.5 KB / MSWORD
 • Załącznik 1 Tłumaczenie projektu - wersja dostępna [doc]
  Pobierz plik 20.18 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1 Projekt [PDF]
  Pobierz plik 4.75 MB / PDF
 • Załącznik 2 Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik 27.3 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 3 Inwentaryzacja i wytyczne sal wystawowych [.zip]
  Pobierz plik 47.35 MB / ZIP
 • Załącznik 4 Bezpieczne materiały, standardy bezpieczeństwa [.zip]
  Pobierz plik 355.55 KB / ZIP
 • Załącznik 5 Wykaz zamówień [.docx]
  Pobierz plik 32.44 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 6 Formularz ofertowy [.docx]
  Pobierz plik 20.13 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT