Ogłoszenie
09.12.2020

Zapytanie ofertowe na usługę obsługi operatorskiej 25 wywiadów historii mówionej

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest Świadczenie usług obsługi operatorskiej  25 wywiadów historii mówionej, które prowadzone są przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Zamówienie realizowane będzie w terminie do  30 kwietnia 2022 roku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty wg. załącznika nr 1  wraz załącznikiem nr 2 (wykaz zrealizowanych usług)  e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 18 grudnia 2020 roku. 

Ewentualne pytania należy kierować na adres: [email protected]

Pełna treść zapytania ofertowego, podstawowe warunki realizacji usługi, wzór oferty oraz wykazu zrealizowanych usług, znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
 • Obsługa operatorska - zapytanie ofertowe [PDF]
  Pobierz plik 509.8 KB / PDF
 • Obsługa operatorska - zapytanie ofertowe [.docx]
  Pobierz plik 389.23 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego [PDF]
  Pobierz plik 351.2 KB / PDF
 • Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego [.docx]
  Pobierz plik 21.46 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2 - Wzór wykazu usług [PDF]
  Pobierz plik 281.55 KB / PDF
 • Załącznik 2 - Wzór wykazu usług [.docx]
  Pobierz plik 368.8 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 3 - Istotne postanowienia umowy [PDF]
  Pobierz plik 204.51 KB / PDF
 • Załącznik 3 - Istotne postanowienia umowy [.docx]
  Pobierz plik 24.07 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Informacje dodatkowe [PDF]
  Pobierz plik 214.58 KB / PDF