Ogłoszenie

PZP.271.11.2019 Adaptacja przestrzeni open-space wraz z pomieszczeniami zaplecza na poziomie -2 budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na powierzchnię biurową

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.54 MB / PDF
 • Załącznik nr 1b do SIWZ - projekt wykonawczy adaptacji przestrzeni - architektura
  Pobierz plik 699014 / application/pdf
 • Załącznik nr 1c do SIWZ - projekt wykonawczy adaptacji przestrzeni - instalacje sanitarne
  Pobierz plik 1637224 / application/pdf
 • Załącznik nr 1d do SIWZ - projekt wykonawczy adaptacji przestrzeni - instalacje elektryczne
  Pobierz plik 1122559 / application/pdf
 • Załącznik nr 1e do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót - branża budowlana i sanitarna
  Pobierz plik 5256801 / application/pdf
 • Załącznik nr 1f do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót - branża elektryczna
  Pobierz plik 907264 / application/pdf
 • Załącznik nr 1g do SIWZ - Przedmiar wykonania robót - branża budowlana
  Pobierz plik 802263 / application/pdf
 • Załącznik nr 1h do SIWZ - Przedmiar wykonania robót - branża sanitarna
  Pobierz plik 3581101 / application/pdf
 • Załącznik nr 1i do SIWZ - Przedmiar wykonania robót - branża elektryczna
  Pobierz plik 673188 / application/pdf
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 148628 / application/zip
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 193875 / application/pdf
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 855826 / application/pdf
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści SIWZ
  Pobierz plik 65852 / application/pdf
 • Załączniki nr 2-4 do wyjaśnienia treści SIWZ
  Pobierz plik 90756 / application/zip
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 552990 / application/pdf
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 5760 / application/pdf
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 436697 / application/pdf