Ogłoszenie

PZP.271.11.2019 Adaptacja przestrzeni open-space wraz z pomieszczeniami zaplecza na poziomie -2 budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na powierzchnię biurową

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.54 MB / PDF
 • Załącznik nr 1b do SIWZ - projekt wykonawczy adaptacji przestrzeni - architektura
  Pobierz plik 682.63 KB / PDF
 • Załącznik nr 1c do SIWZ - projekt wykonawczy adaptacji przestrzeni - instalacje sanitarne
  Pobierz plik 1.56 MB / PDF
 • Załącznik nr 1d do SIWZ - projekt wykonawczy adaptacji przestrzeni - instalacje elektryczne
  Pobierz plik 1.07 MB / PDF
 • Załącznik nr 1e do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót - branża budowlana i sanitarna
  Pobierz plik 5.01 MB / PDF
 • Załącznik nr 1f do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót - branża elektryczna
  Pobierz plik 886 KB / PDF
 • Załącznik nr 1g do SIWZ - Przedmiar wykonania robót - branża budowlana
  Pobierz plik 783.46 KB / PDF
 • Załącznik nr 1h do SIWZ - Przedmiar wykonania robót - branża sanitarna
  Pobierz plik 3.42 MB / PDF
 • Załącznik nr 1i do SIWZ - Przedmiar wykonania robót - branża elektryczna
  Pobierz plik 657.41 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 145.14 KB / ZIP
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 189.33 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 835.77 KB / PDF
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści SIWZ
  Pobierz plik 64.31 KB / PDF
 • Załączniki nr 2-4 do wyjaśnienia treści SIWZ
  Pobierz plik 88.63 KB / ZIP
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 540.03 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 5.63 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 426.46 KB / PDF