Nauka

Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach - program konferencji

Marzec 1968 - wagon pociągu, przed którym stoi wiele osób.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

 

 


DZIEŃ 1 // 13 marca 2018 (wtorek), Muzeum POLIN // Audytorium

 

12.30 – 13.30 // Rejestracja

13.30 – 14.30 // Otwarcie konferencji: Dariusz Stola, Łukasz Niesiołowski-Spano, Andrzej Waśkiewicz

 • Wykład wprowadzający: Anthony Polonsky (EN) Od wyzwolenia do wykluczenia. Żydzi w Polsce i Związku Radzieckim 1944-1968

14.30 – 14.45 // Przerwa na kawę

14.45 – 16.45 // Sesja 1: Kampania antysemicka 1967-1968, Prowadzenie: Dariusz Stola 

 • Piotr Pęziński (PL) Między uległością a oporem. Kierownictwo TSKŻ wobec kampanii antysemickiej 1967-1968
 • Hans-Christian Dahlmann (PL) Kto stał za kampanią antysemicką? Przebieg Marca ’68 w Instytucie Badań Jądrowych i Instytucie Fizyki Doświadczalnej
 • Stephan Stach (EN) Moczar, pamięć Zagłady i Żydowski Instytut Historyczny w 1968 roku
 • Mikhail Mitsel (EN) Oskarżenia przeciwko Jointowi podczas kampanii „antysyjonistycznej” w Polsce

16.45 – 17.00 // Przerwa na kawę

17.00 – 18.00 // Zwiedzanie wystawy czasowej w Muzeum POLIN Obcy w domu. Wokół Marca '68

18.00 – 18.45 // Dyskusja z kuratorkami wystawy czasowej (PL): Justyna Koszarska-Szulc, Natalia Romik, Prowadzenie: Irena Grudzińska-Gross, Michał Trębacz

18.45 – 19.00 // Przerwa na kawę

19.00 – 20.30 // Keynote lecture (PL): Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?

Wróć na górę strony >>


DZIEŃ 2 // 14 marca 2018 (środa), Uniwersytet Warszawski

 

10.00 – 12.00 // Sesja 2: Polityczne wymiary Marca ’68 - Prowadzenie: Piotr Osęka // Dawna biblioteka, Aula

 • Joachim von Puttkamer (EN) Komunikowanie przemocy. Marzec ’68 i brutalność milicji w świadomości społecznej
 • Łukasz Bertram (PL) Zmiana warty. Przesunięcia w polskiej elicie politycznej 1967-1970
 • Michał Siermiński (PL) Praca pamięci. Reminiscencje Marca ’68 i ideologiczna ewolucja polskiej lewicy opozycyjnej w latach 70.
 • Martyna Rusiniak-Karwat (PL) Polowanie na „element syjonistyczny”. Pokłosie Marca ’68 na polskiej prowincji

12.00 – 12.30 // Przerwa na kawę

12.30 – 14.30 // Sesja 3 : Propaganda i dyplomacja - Prowadzenie: Jerzy Kochanowski // Dawna biblioteka, Aula

 • David Tompkins (EN) Obraz Izraela w Europie Środkowej pod koniec lat 60.
 • Andre Roosen (EN) Reprezentacja interesów Izraela przez ambasadę holenderską w Polsce (1967-1990)
 • Bożena Szaynok (PL) Kościół katolicki w Polsce wobec tematyki żydowskiej (1967-1968)
 • Alicja Podbielska (PL) „Sprawiedliwi” w propagandzie marcowej

14.30 – 15.30 // Lunch 

15.30 – 17.30 // Sesje równoległe

Sesja 4: Młodzież i studenci w 1968 roku - Prowadzenie: Norbert Frei // Dawna biblioteka, Aula

 • Burkhard Olschowsky (EN) Protest i nieposłuszeństwo młodzieży w NRD i w Polsce. Perspektywa porównawcza wokół roku 1968
 • Tom Junes (EN) Czy rok 1968 był pokoleniowym fenomenem bloku socjalistycznego? Od protestu studenckiego do kryzysu w organizacjach młodzieżowych
 • Dragoş Petrescu (EN) Rok 1968. Opóźniona destalinizacja i studenckie zamieszki w Rumunii
 • Andrzej Czyżewski (EN) Pokolenie czy pokolenia Marca ’68 – perspektywa Łodzi

Sesja 5: Marzec ’68 w perspektywie biografii indywidualnych - Prowadzenie: Pavel Kolář // Instytut Historyczny, Sala Kolumnowa

 • Małgorzata Melchior (PL) Czy ja nadal tu mieszkam? Jeszcze o represjach i nękających działaniach władz wobec „marcowych” emigrantów i potencjalnych emigrantów
 • Przemysław Kaniecki, Józef Markiewicz (PL) Panorama losów indywidualnych. Marzec ’68 w wywiadach historii mówionej z kolekcji Muzeum POLIN
 • Krzysztof Świrek (PL) Alienacja w socjalizmie – Marzec ’68 oczami Adama Schaffa
 • Dariusz Brzeziński (PL) Marzec ’68 z perspektywy dzieła i życia Zygmunta Baumana. Myśl rewizjonistyczna, socjologiczna interpretacja i żydowskie doświadczenie

16.45 – 17.00 // Przerwa na kawę

18.00 – 19.30 // Debata studencka: Jak pamiętać o Marcu ’68? (PL) // Dawna biblioteka, Aula

Wróć na górę strony >>


DZIEŃ 3 // 15 marca 2018 (czwartek), Muzeum POLIN

 

10.00 – 12.00 // Sesje równoległe

Sesja 6: Polscy Żydzi na uchodźstwie - Prowadzenie: Jaff Schatz // Audytorium

 • Łukasz Górniok (EN) Szwedzka polityka wobec imigracji żydowskiej z Polski (1968-1972)
 • Jan Axel Stoltz (EN) Przyjęcie polsko-żydowskich uchodźców przez Szwecję w 1968 roku i później
 • Michał Sobelman (PL) Syjoniści u Dajana
 • Marcin Starnawski (EN) Pokolenie Marca ’68 na wygnaniu. Wzory integracji i zmiany identyfikacyjne

Sesja 7: Artystyczne, filmowe, literackie narracje o Marcu ‘68 - Prowadzenie: Jerzy Eisler // Sala Konferencyjna A

 • Dorota Jarecka (EN) Rok 1968 i rozpad pola sztuki w PRL. Artystyczna odpowiedź na polityczny regres
 • Maciej Pietrzak (EN) Marzec ’68 w polskim filmie fabularnym
 • Renata Piątkowska (PL) Marzec ‘68 – symboliczny czy ostateczny kres żydowskiego życia artystycznego w Polsce?
 • Jan Olaszek (PL) Doświadczenie formacyjne? Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL

12.30 – 14.30 // Przerwa na kawę

12.30 – 14.30 // Sesje równoległe

Sesja 8: Dziedzictwo Marca ’68 - Prowadzenie: Helena Datner // Audytorium

 • Gershon Bacon (EN) Strażnicy płomienia. Emigranci marcowi i ich wpływ na rozwój studiów polsko-żydowskich w Izraelu i Ameryce Północnej
 • Marcin Zaremba (PL) Ekipa Gierka jako ekipa pomarcowa
 • Monika Stępień (PL) Żydzi stali się w Polsce egzotycznym, niemal wymarłym gatunkiem. Obraz społeczności żydowskiej w Polsce w latach 70. i 80. XX w. we wspomnieniach Żydów powracających do Polski
 • Katarzyna Chmielewska (PL) Pamięć heroiczna i pamięć klęski

Sesja 9: Świat wobec polsko-żydowskiego Marca ’68 - Prowadzenie: Kamila Dąbrowska // Sala Konferencyjna A

 • Andrzej Krakowski (EN) Prasa amerykańska o Marcu ’68
 • Rachel Rothstein (EN) Czy warszawskie getto spłonęło na darmo? Reakcja amerykańskich żydów na kampanię „antysyjonistyczną”
 • Miri Freilich (EN) Polskojęzyczna prasa w Izraelu a exodus Żydów z Polski (1968-1969)
 • Iwona Guść (EN) Marzec ‘68 widziany z perspektywy Holandii

14.30 – 15.00 // Podsumowanie konferencji // Audytorium

15.00 – 16.00 // Lunch

16.00 – 18.00 // Zwiedzanie wystawy stałej Muzeum POLIN 

18.00 – 19.30 // Panel dyskusyjny: Marzec ’68 z perspektywy półwiecza - Dariusz Stola, Ireneusz Krzemiński, Marcin Kula, Prowadzenie: Karolina Wigura

Wróć na górę strony >>