Nauka
14.03.2018

Czy protesty studenckie są elitarne? Perspektywa porównawcza wystąpień studenckich od 1968 do 2015 roku - debata studencka

Marzec '68, mural, A. Wieteszka, Warszawa
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach dyskusji skonfrontujemy ze sobą praktyki buntu różnych pokoleń studentów. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli protestów studenckich z 1968 r., początku i końca lat 80. oraz 2015 r., z którymi zastanowimy się nad tytułową elitarnością protestów, formami oporu, stosunkami: pomiędzy studentami a kadrą akademicką, studentami a władzą rektorską, a także nad podziałami wśród samych studentów. 

 • 14 marca (środa), godz. 18.00-19.30, Dawna biblioteka / Aula BUW, Kampus Główny UW, wstęp wolny

Pochylimy się nad zagadnieniem długiej pamięci o Marcu ’68 oraz różnic w formach buntu między akademickimi ośrodkami w Warszawie i Krakowie. Poszukamy punktów stycznych protestów okresu PRL i współczesnych wystąpień studenckich, z oczywistym uwzględnieniem odmiennej sytuacji polityczno-społecznej. Postawimy także pytanie o kondycję obywatelską współczesnych studentów i ich zaangażowanie w sprawy publiczne.

Do debaty zaprosiliśmy następujące osoby:

 • Paula Sawicka (ur. 1947) – z wykształcenia psycholożka, była nauczycielka akademicka, tłumaczka z języka angielskiego; uczestniczka wiecu 8 marca 1968 r., w latach 70. i 80. związana z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowana w odbudowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w latach 2004-2014 prezeska zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, obecnie członkini jego Rady Programowej. Wspólnie z Krzysztofem Burnetką opublikowała zbiór tekstów Marka Edelmana "Prosto się mówi, jak się wie".
   
 • Aleksander Galos (ur. 1960) – radca prawny, Partner i Szef "Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny" w kancelarii prawniczej Kochański, Zięba i Partnerzy. Był wspólnikiem i partnerem zarządzającym polskiego biura międzynarodowej kancelarii Hogan & Hartson Jamka Galos sp.k. (dzisiaj Hogan Lovells). Były Dyrektor Biura Prawnego PGE EJ1 sp. z o.o. i Dyrektor Gabinetu Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w sporze z inwestorami w PZU S.A. Pełnił funkcję członka zarządu firmy deweloperskiej Eko-Park S.A. oraz był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym banków polskich i zagranicznych. Członek Studenckich Komitetów Solidarności w Krakowie, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik protestów w latach 1980 i 1981. 
   
 • Marek Węcowski (ur. 1969) – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent UW; doktorat w paryskiej École des hautes études en sciences sociales; habilitacja na UW. Były stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia University) i Komisji Fulbrighta (Princeton University), były junior fellow Centrum Studiów Helleńskich Uniwersytetu Harvarda. Autor m.in. The Rise of the Greek Aristocratic Banquet (Oxford University Press, 2014, książki nominowanej do Sir Steven Runciman Award, 2015; pierwsze wydanie polskie 2011), współautor (wraz z B. Bravo, E. Wipszycką i A. Wolickim) Historii starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny (Wydawnictwa UW, 2009), autor i współautor podręczników szkolnych. Od 2013 r. zastępca Dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW. W latach 1988-1993 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Między 1990 a 1991 r. jeden z koordynatorów polskiej pomocy humanitarnej dla Rumunii i Litwy. Wspomagał demokratyczną opozycję w czasie wyborów w Bułgarii w 1990 i 1991 r.
   
 • Martyna Maciuch (ur. 1992) – studentka Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uczestniczyła w zorganizowanym przez ruch studencki "Uniwersytet Zaangażowany" proteście przeciwko zmianom w Regulaminie Studiów na UW.

Moderacja:

 • Ryszard Jamka (ur. 1993) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, student historii na Humboldt Universität zu Berlin i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH), laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, były Przewodniczący Samorządu Studentów Kolegium MISH i Marszałek Parlamentu Studentów UW. Uczestnik studenckich protestów w 2015 r. 

Spotkanie jest częścią konferencji "Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach" i będzie tłumaczone symultanicznie na język angielski.