Rocznice i święta
17.09.2016

Żydzi pod okupacją radziecką

17 września 1939 roku Związek Radziecki rozpoczął inwazję na Polskę. Fotografia archiwalna przedstawia żołnierzy w mundurach.
fot. pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_ZSRR_na_Polskę

17 września 1939 roku, oficjalnie nie wypowiadając wojny, Związek Radziecki rozpoczął inwazję na Polskę. W ten sposób wypełniono tajne zobowiązania wobec Niemiec przyjęte pod koniec sierpnia w tzw. pakcie Ribbentrop – Mołotow.

22 września, kiedy jeszcze trwały walki, w Brześciu (nad Bugiem) doszło do symbolicznego spotkania i defilady wojsk niemieckich i radzieckich. Kilka dni później ustalono ostateczny podział terytorium II Rzeczypospolitej pomiędzy obydwu agresorów.

Obawiając się nazistów, około 200 tysięcy polskich Żydów, nie tylko tych o poglądach lewicowych, przedostało się na tereny zajęte przez ZSRR. Sytuacja wyglądała tam inaczej, niż pod okupacją niemiecką.

Wprawdzie rozpoczęły się masowe represje, jednak nie miały one podłoża rasistowskiego lecz "klasowe". Objęły one przede wszystkim: przedsiębiorców i właścicieli ziemskich, inteligencję, duchownych wszystkich wyznań oraz działaczy politycznych - w tym również Żydów.

W rezultacie Żydzi stanowili około 20% spośród 400 tysięcy obywateli polskich zesłanych na Syberię i do Kazachstanu. Wielu zginęło w więzieniach i łagrach, wśród nich byli między innymi: prof. Mojżesz Schorr wybitny orientalista, Wiktor Alter i Henryk Erlich – przywódcy żydowskiej socjalistycznej partii Bund.

Nazwiska kilkuset polskich Żydów można odnaleźć na listach zidentyfikowanych ofiar masowych egzekucji dokonanych przez NKWD w Katyniu, Ostaszkowie i innych miejscach.