Dyskusja
6.10.2022 - online

Żydowski stół – wspólny czy oddzielny?

Kilka osób sięga do talerzy z daniami kuchni żydowskiej - pitą, hummusem, gołąbkami, sałatką izraelską.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Czy rygory tradycji mogą zostać złagodzone w imię poszerzenia wspólnoty, która wyznaje inne wartości kulinarne, ale np. takie same polityczne? Zastanowimy się, czy wokół stołu można stworzyć autentyczną wspólnotę, czy można pogodzić tradycję i prawo z gościnnością i otwartością.

Październikowa dyskusja dotyczyć będzie rozmaitych współczesnych stołów żydowskich. Dzisiejsze stoły są zróżnicowane, zależnie od tradycji, środowiska, wyznawanych wartości, światopoglądu, religii, miejsca. Niektórzy chcą skupiać się tylko lub głównie na swojej historii, swoich korzeniach, swojej grupowej odrębności, natomiast dla innych nadrzędną zasadą jest inkluzywność, czyli włączanie wszystkich, również osób kultywujące inne tradycje.

Porozmawiamy też o stołach w różnych szerokościach geograficznych. Jak te stoły zmieniają w zależności od miejsca? Co jemy w innej, nieznanej nam przestrzeni? Czy jesteśmy otwarci na nowe dania i produkty? Jak stałe przemieszczanie się wpływa na to, co stawiamy na stole? Czy dla współczesnych migrantów stół ten ma jakiekolwiek znaczenia?

Uczestnicy: 

Bella Szwarcman-Czarnota – pisarka, publicystka, redaktorka, tłumaczka i filozofka. Znawczyni tematu dotyczącego kobiet żydowskich. Jest współautorką katalogu do wystawy czasowej "Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna". Pracowała w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, była sekretarzem redakcji Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego, a do 2019 roku – redaktorką i felietonistką czasopisma "Midrasz". W 2016 roku została laureatką nagrody im. ks. Stanisława Musiała, a w 2018 – Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej.

Hanna Merlak – autorka książki "Żydzi od kuchni". W jej rodzinie zachowało się kilka żydowskich przepisów prababci, które stały się dla niej inspiracją do napisania książki. Ciekawi ją szukanie połączeń pomiędzy polską a żydowską kulturą, które szczególnie widoczne są w kontekście kuchni. Lubi słuchać, zwłaszcza historii rodzinnych, i jeść. Nie umie gotować. Z zawodu jest edukatorką leśną.

Boaz Pash – były rabin. Był naczelnym rabinem Krakowa. Wcześniej pełnił również posługę rabiniczną w Ukrainie, Brazylii, Indiach i Portugalii. Zajmuje się kabałą i filozofią żydowską, jest autorem książki poświęconej naukom i doktrynie kabalistycznej rabina Aschalaga. Obecnie mieszka w Izraelu. W tym roku wygłosił w Muzeum POLIN wykład pt. "Kuchnia kabalistyczna lub co i jak kabalista je?".

Prowadzenie:

Marta Saracyn – dyrektorka ds. Programu i Komunikacji w Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa. Z wykształcenia socjolożka, absolwentka Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim, mediatorka. Od ponad dekady zaangażowana w nieformalną edukację żydowską.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl