Spotkanie
21.05.2023

Wielokulturowy dom – spotkania wokół tradycji żydowskiej w wybranych galeriach wystawy stałej Muzeum POLIN

Dwoje zwiedzających - dziewczyna i chłopak - stoi przy rekonstrukcji synagogi w Muzeum POLIN. Chłopak wskazuje palcem kopułę drewnianej bimy.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, zainicjowany w 2003 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na rzecz "tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju". Tego dnia w Muzeum POLIN zapraszamy na spotkania wokół tradycji żydowskiej w wybranych galeriach wystawy stałej pod hasłem "Wielokulturowy dom" w językach: białoruskim, ukraińskim i wietnamskim.

 • 21 maja (niedziela), godz. 10.30 – spotkanie w języku białoruskim
 • Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: [email protected]
 • Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki.
 • W zgłoszeniu należy napisać: "Zgłaszam 2 osoby (należy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby) na spotkanie autorskie z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej w dniu 21 maja na godz. 10.30.
 • Ogłoszenie w języku białoruskim >>
   
 • 21 maja (niedziela), godz. 12.00 – spotkanie w języku ukraińskim.
 • Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: [email protected]
 • Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki.
 • W zgłoszeniu należy napisać: "Zgłaszam 2 osoby (należy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby) na spotkanie autorskie z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej w dniu 21 maja na godz. 12.00.
 • Ogłoszenie w języku ukraińskim >>
   
 • 21 maja (niedziela), godz. 13.30 – spotkanie w języku wietnamskim.
 • Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: [email protected]
 • Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki.
 • W zgłoszeniu należy napisać: "Zgłaszam 2 osoby (należy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby) na spotkanie autorskie z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej w dniu 21 maja na godz. 13.30.
 • Ogłoszenie w języku wietnamskim >>

Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie uczestników w holu głównym przy szatni.

 

Chcemy przybliżyć grupom mniejszościowym tradycję żydowską dnia codziennego, zwyczaje związane z narodzinami, dorastaniem i ślubem w żydowskim domu. Nie zabraknie również opowieści związanych ze świętowaniem podczas najważniejszych żydowskich uroczystości. Spotkania będą również okazją dla uczestników do podzielenia się swoimi wspomnieniami dotyczącymi ważnych świąt.

Obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej są okazją do przyjrzenia się wyzwaniom współczesnego świata i podkreślenia potrzeby walki z nierównym traktowaniem mniejszości narodowych i grup etnicznych, konieczności szczególnej ochrony ich kultury. To także moment, by zwrócić uwagę na złożoność dziedzictwa kulturowego, powstającego z odmiennych elementów, zarówno o charakterze materialnym i niematerialnym. Rozmowy o różnorodności kulturowej, rozwój przemysłów artystycznych i usług związanych z kulturą sprzyjają budowaniu porozumienia, są drogą do pokojowego współistnienia, na którym powinno nam wszystkim zależeć.  

W Muzeum POLIN wierzymy, że różnorodność kulturowa jest wartością, którą warto chronić, co ma odzwierciedlenie w naszej misji i organizowanych przez nas projektach edukacyjnych i społecznych oraz działaniach artystycznych. Przywracamy pamięć o wielokulturowej tradycji naszego kraju, propagujemy postawę otwartości i działamy na rzecz międzykulturowego dialogu.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl