Wykład
29.05.2019

Relacja wideo: Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Opis zdjęcia: Cmentarz żydowski w Warszawie - wśród drzew widać macewy, czyli tradycyjne, żydowskie kamienie nagrobne, fot. drian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons

Wykład o wielkomiejskich nekropoliach żydowskich z okresu XIX i XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej wygłosił profesor Rudolf Klein z węgierskiego Szent István University.

  • 29 maja (środa), godz. 18.00

Wykład poświęcony żydowskim cmentarzom wielkomiejskim w Europie Środkowo-Wschodniej i określeniu ich znaczenia dla historii (w tym historii Żydów), dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, a także dla rozwoju i zmian architektury i krajobrazu. Istotnym elementem będzie także prześledzenie wzajemnych wpływów miedzy regionami Europy, w kontekście problemów ruchów reformatorskich oraz dialogu aszeknazyjsko-sefardyjskiego.

Podczas spotkania omówione zostaną cmentarze żydowskie z okresu XIX i XX wieku, ich lokalizacje, morfologia, typologia nagrobków. Przeprowadzona zostanie analiza stylistyczna, a także interpretacja symboli i inskrypcji (język, zawartość, typografia – tahara), oraz innych elementów kształtujących przestrzeń nekropolii.

Wykład w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

Rudolf Klein jest profesorem historii architektury w Architecture and Civil Engineering Szent István University. Zajmuje się dziejami i teorią architektury w XIX i XX wieku oraz jej znaczeniem dla tożsamości religijnej.  Jest autorem wielu książek poświęconych historii architektury, w tym pracy omawiającej synagogi na Węgrzech od końca XVIII do początku XX wieku, oraz poświęconej żydowskim cmentarzom.

 

Organizatorzy:

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH