Wykład
15.11.2020 - online

Tworzenie getta warszawskiego jako proces: topografia, przebieg i zmiany granic

Mężczyzna (Jacek Leociak) na tle ściany szklanej Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na wykład online prof. Jacka Leociaka w ramach programu obchodów 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego przypadającej 16 listopada. 

W wykładzie skupiamy się na pierwszym roku okupacji niemieckiej w Warszawie: listopad 1939 - listopada 1940 roku. Przedstawiamy swoistą prehistorię getta: od pierwszych prób ustanowienia dzielnicy żydowskiej w listopadzie 1939, przez kolejne niezrealizowane plany utworzenia getta na prawym brzegu Wisły, gett peryferyjnych na terenie dzielnicy Wola i osiedla Koło oraz na Grochowie, aż po zrealizowaną koncepcję założenia getta na obszarze największego skupiska Żydów przed wojną, czyli na terenie dzielnicy nalewkowsko-muranowskiej i Grzybowa.

W marcu 1940 roku Niemcy wyznaczyli "obszar zagrożony epidemią" ("Seuchensperrgebiet"), w kwietniu Judenrat zaczął wznosić wokół tego obszaru mury. Granice przyszłego getta nieustannie się zmieniały, Żydzi poza wyznaczonym terenem - musieli przenieść się za mury do 15 listopada. Ostatecznie 16 listopada 1940 roku getto warszawskie zostało zamknięte.

Jacek Leociak – prof. dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały". Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii "Zagłada" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wydarzenie realizowane w ramach programu towarzyszącego wystawie "Tu Muranów".

 

Bezpłatny program do rocznic jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl