Nauka
16.11.2020

Konferencja naukowa online "... wiadomość ta spadła  jak grom." 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego

Na szrym tle biały napis: Konferencja naukowa "... wiadomość ta spadła  jak grom. 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

16 listopada 1940 roku u wylotów ulic prowadzących do utworzonej przez Niemców "żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej" stanęły uzbrojone straże. Ta symboliczna data wyznacza utworzenie największego getta w okupowanej Europie. 80. rocznica tego wydarzenia stała się przyczynkiem do zorganizowania konferencji naukowej.


Chociaż pierwsze getta w okupowanej Polsce Niemcy utworzyli już jesienią 1939 r., getto w Warszawie powstało dopiero rok później. Jego utworzenie było złożonym, dynamicznym procesem. Wielka część śródmieścia Warszawy stała się więzieniem, gdzie żyło i umierało 450 tysięcy Żydów.

Celem konferencji jest przyjrzenie się uwarunkowaniom związanym z powstaniem getta warszawskiego. Omówione zostaną zmieniające się niemieckie plany i działania, dylematy ludności żydowskiej oraz postrzeganie gettoizacji przez Żydów i ich polskie otoczenie. Poruszona zostanie również mało znana historia nieżydowskich Polaków, którzy znaleźli się w getcie. 

Organizatorzy

Patron

Konferencja naukowa "<<.. wiadomość ta spadła  jak grom>> 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego" jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

Załączniki:
  • Program konferencji [PDF]
    Pobierz plik 1.49 MB / PDF
  • Program konferencji - plik dostępny [PDF]
    Pobierz plik 333.93 KB / PDF