Dla dzieci
28.05.2017

Szafa gra! - spacer po wystawie dla dzieci

Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu
Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacerując wspólnie po wystawie "Szafa grająca!" dowiemy się, jak kiedyś nagrywano i słuchano muzyki, co to jest szelak i winyl oraz kto wymyślił gramofon.

  • 28 maja, godz. 14.30, wstęp w cenie biletu na wystawę

Zapoznamy się z niezwykłymi postaciami żydowskich muzyków i kompozytorów. Posłuchamy muzyki kantoralnej, folkowej, musicali, a nawet punk-rocka.

Spacer po wystawie przewidziany jest dla dzieci w wieku 4-10 lat. Dzieci uczestniczą w spacerze wraz z opiekunami.