Wykład
15.12.2016

Miasto podzielone i miejsca wspólne

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykład dotyczył opisanych w tekstach literackich rozmaitych przestrzeni kontaktu - od takich stref, jak ulica czy bazar, po miejsca kawiarnie, czy parki. Wszystkie on stawały się w przedstawieniach autorów polskich, żydowskich i niemieckich szczególnym przestrzeniami, w których miały miejsce międzyetniczne i międzykulturowe kontakty.


Wykład wygłosiła dr Alina Molisak – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Mainz, od 1993 roku pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Zakładu Literatury XX wieku Wydziału Polonistyki UW. Wykładała na uniwersytetach w Hamburgu, Berlinie, Bonn, Paryżu, Mainz i Tybindze. 

Kolejne wykłady z cyklu Na pograniczu dwóch światów:

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o relacjach polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, zapraszamy także do galerii Na żydowskiej ulicy na naszej wystawie stałej