Wykład

Relacja filmowa: Artyści Żydzi w Polsce. Między marzeniem a rzeczywistością

 

W drugiej połowie XIX wieku coraz więcej młodych polskich Żydów rozpoczynało studia artystyczne i włączało się w świat nowoczesnego malarstwa europejskiego, pozostając jednak zwykle pod wpływem polskiej tradycji. W dwudziestoleciu międzywojennym studia w Akademii Sztuk Pięknych zaczęły umożliwiać młodym żydowskim twórcom, którzy weszli w artystyczną dojrzałość w latach 30. XX w., przygotowanie do realizacji nowoczesnego modelu kultury żydowskiej.

O życiu artystycznym w Polsce okresu międzywojennego opowiadała dr Renata Piątkowska – historyczka sztuki z Muzeum POLIN, kuratorka, specjalistka w zakresie historii malarstwa żydowskiego w XIX i XX wieku.

31 marca 2016

Kolejne wykłady z cyklu Na pograniczu dwóch światów:

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o relacjach polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, zapraszamy także do galerii Na żydowskiej ulicy na naszej wystawie stałej