Spotkanie
12.12.2022

Jedzenie w słusznej sprawie

Na papierze leżą trzy placki naleśnikowe. Na górnym placku ułożone są drobno pokrojone warzywa, sos i trzy różne pasty.
fot. Słuszna Strawa

Jedzenie może być również aktem politycznym, a kuchnia miejscem odzyskiwania sprawczości. Na zakończenie wystawy zapraszamy do stołu przygotowanego przez kolektyw osób migranckich i uchodźczych Słuszna Strawa, aby wyrazić solidarność z osobami uchodźczymi szukającymi schronienia w Polsce. Poprzez to spotkanie chcemy zwrócić uwagę na współczesną wielokulturowość i wesprzeć różne diaspory żyjące w naszym kraju.

  • 12 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00
  • Hol główny Muzeum POLIN / dach synagogi
  • Wstęp wolny

Słuszna Strawa to spółdzielnia socjalna prowadzona przez osoby z doświadczeniem migracji oraz osoby uchodźcze m.in. z Erytrei, RPA, Iraku, Indii, Białorusi, Ukrainy, Egiptu, Afganistanu, Uzbekistanu, Nigerii. Zaczęły od wspólnego gotowania, wspierania się w nauce języka, rozwiązywaniu problemów urzędowych i prawnych. Gotują jedzenie według domowych przepisów – cząstkach wspomnień o miejscach, z których przyszło im wyjechać. Budują wspólnotę opartą na solidarności, wzajemnym wsparciu, dzieleniu się zasobami, akceptacji, budowaniu sprawczości i podmiotowości.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl