Wydarzenie

Instalacja "Chrust" Łukasza Surowca – finisaż wystawy "Taki pejzaż"

Świerkowy las zimą
fot. Ł. Surowiec

8 i 9 stycznia 2022, w ramach otwartej pracowni na antresoli wystawy "Taki pejzaż", będzie powstawała instalacja zatytułowana "Chrust", podejmująca temat krajobrazu jako świadka Zagłady.

Instalacja, dotycząca trudnej pamięci i roli przyrody w upamiętnianiu Zagłady, zostanie stworzona z obumarłych gałęzi pochodzących z terenów byłych obozów Zagłady (Auschwitz-Birkenau, Sobibór, Treblinka). Punktem odniesienia będą nieantropocentryczne narracje o świadkach historii. Instalacja przywoła też współczesne wątki i znaczenia, jakie niesie ze sobą kontekst przyrody w dobie kryzysu uchodźczego.

Instalację "Chrust" stworzy artysta Łukasz Surowiec – twórca interdyscyplinarny, rzeźbiarz, performer, realizator akcji społecznych – autor m.in. działania "Berlin-Birkenau" polegającego na przeniesieniu kilkuset sadzonek drzew z terenu dawnego obozu Auschwitz-Birkenau do przestrzeni publicznej Berlina czy "Zielnika", projektu łączącego botanikę i antropologię, nakierowanego na odzyskiwanie pamięci o miejscach traumatycznych wydarzeń historycznych. Instalacja będzie miała charakter partycypacyjny i będzie otwarta dla publiczności do końca trwania wystawy "Taki pejzaż".

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl