Dyskusja
27.04.2022 - online

Głód i marnowanie żywności – wyzwania współczesności

W trakcie dyskusji porozmawiamy o głodzie, jednym z wielkich wyzwań współczesnego świata i czynników kształtujących naszą cywilizację. Czy zrównoważone rolnictwo może być tu jakimś rozwiązaniem, czy może "gospodarka obiegu zamkniętego"? Co tradycja żydowska mówi na temat głodu i jego zapobiegania?

Ponad 800 milionów ludzi na świecie wciąż cierpi głód. Co dziewiąty mieszkaniec Ziemi nie ma co jeść. Niemal połowa dzieci, które kończą życie przed piątymi urodzinami, umiera z powodu niedożywienia – 3 miliony każdego roku.

Statystyczny Polak marnuje rocznie ćwierć tony żywności. Demografia, nierówności społeczne, spekulacje, wykup gruntów, korupcja, korporacje – to jedne z przyczyn utrzymującego się globalnego głodu. Czy da się coś zrobić, by głód zmniejszyć, szczególnie w sytuacji gdy rocznie wyrzucamy do śmieci miliardy ton jedzenia? Spróbujemy odpowiedzieć na to i wiele innych trudnych pytań podczas dyskusji.

Uczestniczki dyskusji:

Renata Hryciuk – antropolożka społeczna, latynoamerykanistka. Zajmuje się antropologią jedzenia i konsumpcji. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w ramach: gender studies, konsumpcji, antropologii politycznej oraz krytycznych studiów nad rozwojem.

Marta Sapała – dziennikarka, współpracująca z "Polityką" i "Zwierciadłem". Jest autorką kilku książek, w tym "Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków" i "Na marne". Za tę ostatnią otrzymała nominację do nagrody Grand Press 2020.

Katarzyna Stańczak-Wiślicz – badaczka jedzenia i kuchni z perspektywy historii społecznej i historii gender. Pisała na temat kuchni kryzysowej, zajmowała się też problematyką żydowską (doktorat obroniła u prof. Głowińskiego).

Prowadzenie:

Magda Bodzan – członkini RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność) Dobrzyń, koordynowała projekty z zakresu suwerenności żywnościowej, bezpieczeństwa żywnościowego i alternatywnych systemów żywnościowych.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl