Spektakl
7-9.09.2018

Dawid jedzie do Izraela - premiera spektaklu w ramach programu "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68"

Dawid jedzie do Izraela
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Przedstawienie דוד נוסע לישראל („Dawid jedzie do Izraela”) Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy to teatralna fantazja odnosząca się do wielowiekowej historii i kultury Żydów w Polsce.


7, 8, 9 września (piątek - niedziela), godz. 19.00

  9 września po zakończeniu spektaklu miało też miejsce spotkanie z twórcami.

  Spektakl rozpoczyna się od próby rekonstrukcji realiów Marca 1968 roku. Trwa antysemicka nagonka. Polscy rodzice wychowujący adoptowanego chłopca decydują się przywrócić mu dotąd ukrywaną, żydowską tożsamość. Ich zmagania z obowiązującymi narracjami i stereotypami dotyczącymi relacji polsko-żydowskich prowadzą ostatecznie do niezwykłego rozwiązania.

  W trakcie pracy nad spektaklem twórcy, wychodząc od obchodów 50. rocznicy wydarzeń Marca ’68, próbowali zbadać z różnych punktów widzenia dzisiejszy, szeroko rozumiany dyskurs polsko-żydowski i przyjrzeć się używanym w nim retorykom, dominującym narracjom i figurom

  Osią tematyczną spektaklu jest zbiór opowieści i narracji wyrosłych wokół kulturowej figury Żyda, obecnej w pamięci zbiorowej zarówno historycznej, jak i współczesnej. Nakładające się plany czasowe tworzą baśniową, groteskową rzeczywistość polsko-żydowskiego uniwersum, w którym "typowa" polska rodzina z okresu PRL-u spotyka się z postaciami historycznymi, m.in. z Władysławem Gomułką, żoną Kazimierza Wielkiego Aldoną Giedyminówną czy nawet z  Maryją z Nazaretu. Jednocześnie spektakl ma formę parabolicznej opowieści skonstruowanej w reakcji na zajścia polityczne, podobną do gestu, na jakim oparta została słynna "marcowa" powieść Andrzeja Szczypiorskiego pt.: "Msza za miasto Arras".

  Twórcy spektaklu:

  Zależy nam na próbie zbudowania perspektywy łączącej, która choć na chwilę wymykałaby się dotychczasowym narracjom. Naszym zdaniem charakter dyskusji na "tematy polsko-żydowskie" najczęściej - także nieświadomie - generuje wyłącznie podziały i utrwala w zbiorowej świadomości figurę Obcego-Żyda. Dlatego celowo podważamy klisze obecne w tych dyskursach, a także odżegnujemy się od wspólnego dla obu narodów kultu pamięci, narodowego cierpienia i poprawności politycznej. Chcemy, aby nasz spektakl odgórnie zakwalifikowany jako wypowiedź na "tematy żydowskie", wymykał się tej klasyfikacji i z premedytacją dotykał także "tematów polskich": m.in. polskiego patriotyzmu, tożsamości narodowej, czy chociażby upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

   

  • reżyseria: Jędrzej Piaskowski
  • dramaturgia: Hubert Sulima
  • scenariusz sceniczny: Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima
  • scenografia: Kornelia Dzikowska
  • kostiumy: Hanka Podraza
  • muzyka: Jan Tomza-Osiecki
  • choreografia: Mikołaj Karczewski
  • asystent reżysera: Wojtek Sobolewski
  • inspicjentka: Malwina Szumacher
  • kierowniczka produkcji: Magda Igielska
  • obsada: Jan Dravnel, Natalia Kalita, Rafał Maćkowiak, Sebastian Pawlak
  • koprodukcja: TR Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
    

  Spektakl wyprodukowany przez TR Warszawa i Muzeum POLIN w ramach projektu teatralnego towarzyszącego programowi "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68".

  Od marca do września 2018 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN realizuje program "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68", który przywraca pamięć o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii sprzed 50 lat. Jego centralnym punktem jest wystawa czasowa, którą do końca sierpnia 2018 r obejrzało już 100 000 zwiedzających. Cały program ma skłonić do refleksji, czym grozi bierność w sytuacjach dyskryminacji, ksenofobii i naruszania praw człowieka. W jego ramach Muzeum POLIN wspólnie z TR Warszawa zaprosiły młodych twórców sztuk teatralnych do konkursu na projekt spektaklu inspirowanego żydowskim doświadczeniem Marca ’68. Zwycięskim projektem konkursu jest JUDEN R(AUS) ARRAS.

  Premiera spektaklu Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, pod nowym tytułem "Dawid jedzie do Izraela", odbędzie się we wrześniu 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po premierze spektakl będzie grany w TR Warszawa i Muzeum POLIN. 

  • kuratorzy projektu teatralnego "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68": Karolina Sakowicz (Muzeum POLIN), Roman Pawłowski (TR Warszawa)
  • współpraca kuratorska: Paweł Kulka (TR Warszawa)
  • koordynatorka projektu: Iwona Oleszczuk (Muzeum POLIN)
  • producentki: Katarzyna Białach, Marta Bielska, Magda Igielska, Natalia Starowieyska (TR Warszawa) / Ewa Opawska, Iwona Oleszczuk (Muzeum POLIN)

  Program "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68" to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN. Jego celem jest przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca '68  pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach. Obserwuj nas na facebook.com >>