Warsztaty
10.2023

Warsztaty Gender in Jewish Studies: Re-Evaluations of Jewish Everyday History and Culture in Central and Eastern Europe

Grupa uczestniczek konferencji edukacyjnej siedzi w sali w Muzeum POLIN. W tle jakiś mężczyzna robi zdjęcia.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Warsztaty "Gender in Jewish Studies: Re-Evaluations of Jewish Everyday History and Culture in Central and Eastern Europe" zgromadziły naukowców specjalizujących się w żydowskiej i nieżydowskiej historii Europy, aby zapoczątkować dyskusję na temat miejsca studiów żydowskich w genderowej historii regionu i umiejscowić studia żydowskie w szerszym krajobrazie akademickim przekształconym przez zwrot genderowy.

Organizatorzy:

  • Centrum Studiów Żydowskich Uniwersytetu w Graz,
  • Muzeum POLIN.

Podczas warsztatów omówiliśmy spotkania między żydowskimi i nieżydowskimi mężczyznami i kobietami; perspektywy queerowości, męskości i kobiecości; aspekty odrębnej genderowej historii Żydów.