Muzeum
Zgłoszenia do 18.01.2022

Konkurs na stworzenie cyklu filmów edukacyjnych

Troje dzieci ogląda rozwiniętą imitację Tory, są zaciekawione i radosne
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza konkurs na stworzenie cyklu filmów edukacyjnych przedstawiających zagadnienia ważne dla kultury i tradycji żydowskiej.

Konkurs

Celem konkursu jest stworzenie cyklu 3 filmów krótkometrażowych (trwających 8-10 minut, nie więcej niż 10 minut). Filmy mają mieć charakter edukacyjny, przekazywać wiedzę o zagadnieniach ważnych dla kultury i tradycji żydowskiej.

Jury konkursu wyłoni maksymalnie jedną koncepcje na realizacje materiałów filmowych w każdej z dwóch kategoriach wiekowych.

Tematy 3 odcinków dedykowanych grupie odbiorców 10-12 lat:

  • Żydowskie Miejsca i ich znaczenie
  • Kulinarne tradycje żydowskie
  • Czas w kulturze żydowskiej

Tematy 3 odcinków dedykowanych odbiorcom powyżej 12 lat:

  • Podobieństwa i różnice między chrześcijaństwem, judaizmem i islamem
  • Co to znaczy, że ktoś jest Żydem
  • Funkcjonowanie społeczności żydowskiej w Polsce

Przekazujemy opracowane przez pracowników muzeum materiały opisujące zakres tematów/zagadnień koniecznych do poruszenia przy realizacji kolejnych odcinków każdego z cykli:

Zgłoszenia

Oferta powinna zawierać opis koncepcji jednego odcinka cyklu wskazanego przez organizatora konkursu w Zasadach konkursu filmowego (treatment, synopsis i logline), moodbook danego odcinka oraz wstępny budżet całego projektu.

Charakter proponowanych filmów jest dowolny, mogą być oparte na wywiadach, materiałach dokumentalnych i archiwalnych, animacji, sztuce video i innych.

Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać w swoim portfolio dwa zrealizowane filmy o dowolnym metrażu, udostępnione publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia.

Jury będzie oceniać przede wszystkim zgodność z tematem konkursu, realność założeń produkcyjnych, dostosowaniem języka filmowego do odbiorców oraz potencjał edukacyjny filmu.

Zasady konkursu >>

Nagroda

Finalista konkursu otrzyma nagrodę do 90.000 PLN brutto na stworzenie trzech filmów dla danej kategorii wiekowej. Wartość nagrody będzie uzależniona od złożonego projektu, który powinien uwzględniać wstępny budżet.

Zwycięskie filmy będą stanowić materiał edukacyjny skierowany do uczniów i uczennic szkół z całej Polski.

Kontakt: [email protected]

Pytania można kierować do 27 grudnia na adres [email protected]. Odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową zostaną opublikowane na www.polin.pl w zakładce Najczęściej zadawane pytania (FAQ) nie później niż na 5 przed upływem terminu nadsyłania ofert.

Partnerem Muzeum przy realizacji cyklu jest Centrum Społeczności Żydowskiej Warszawa.

 

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl