Muzeum

FAQ: Konkurs na stworzenie cyklu filmów edukacyjnych przedstawiających zagadnienia ważne dla kultury i tradycji żydowskiej

 1. Chciałam dopytać o formę składanych materiałów - czy formularz jest gdzieś dostępny online, czy należy go ściągnąć ze strony konkursowej, wypełnić i wysłać? 

  Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony Muzeum, wypełnić, podpisać (Podpis – własnoręczny - zamawiający zaakceptuje skan podpisu własnoręcznego, lub podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany), a następnie wysłać na adres: [email protected] wraz z wymaganymi załącznikami.

 2. Czy CV załączać jako osobny załącznik, czy wpisać w tekst formularza?

  CV uczestnika/uczestników konkursu należy przesyłać jako oddzielny załącznik.

 3. Czy mogę zgłosić się jako firma produkcyjna, ale koncepcja/scenariusz będzie tworzony przez reżysera bezpośrednio pracującego ze mną?
  Formularz zgłoszeniowy jest tak skonstruowany jakby to osoba zgłaszająca miałaby tworzyć koncepcje, dlatego nie jest to dla mnie jasne. Jeśli jest taka możliwość, że ja zgłaszam się jako producent wykonawczy, ale reżyserować będzie to osoba, z którą współpracuje to wtedy przykładowe filmy, które mam podać jako wcześniej zrealizowane mają być moje czy reżysera? Czy może jest taka możliwość by jeden film był mój a drugi reżysera?


  Tak, oferta może zostać złożona przez Firmę produkcyjną, a współpracujący z nią reżyser może przygotować koncepcje/scenariusze filmów. 
  W powyższym wypadku Filmy przedstawione w formularzu zgłoszeniowym powinny być zrealizowane przez firmę producencką składającą ofertę lub/i reżysera, który będzie realizował filmy na zlecenie producenta.