Ogłoszenie
24.10.2023

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na prowadzenie animacji dziecięcej dla Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia" w Muzeum POLIN w 2024 roku

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na prowadzeniu animacji dziecięcej dla Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w 2024 roku.

Aktualizacja z dnia: 30.10.2023

Uwaga: Z uwagi na omyłkę, która pojawiła się w załączniku nr 3. Oświadczenie wykonawcy, wykreśla się zdanie: "2) Wykonawca uprzednio nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z Zamawiającym lub który wyrządził Zamawiającemu szkodę". Zaktualizowano oświadczenie, które zamieszcza się w ogłoszeniu. 

Termin składania ofert: do dnia 6.11.2023  roku.

Miejsce składania ofert: e-mail: [email protected]

Określa się, że przedmiotem zamówienia jest:

 • prowadzenie animacji dziecięcej dla Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • prowadzenie animacji dziecięcej urodzin dla Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wszystkie szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach.
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - plik dostępny
  Pobierz plik 850.9 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy - plik dostępny
  Pobierz plik 822.82 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 2. Wykaz osób - plik dostępny
  Pobierz plik 810.46 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy - plik dostępny
  Pobierz plik 271.96 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 4. Projektowane Postanowienia umowy - plik dostępny
  Pobierz plik 298.06 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT