Ogłoszenie
23.10.2023

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na świadczenie usług zajęć edukacyjnych z oferty edukacyjnej Muzeum POLIN w roku 2024

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na świadczeniu usług zajęć edukacyjnych z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w roku 2024.

Aktualizacja z dnia: 30.10.2023

Uwaga: Z uwagi na omyłkę, która pojawiła się w załączniku nr 3. Oświadczenie wykonawcy, wykreśla się zdanie: "2) Wykonawca uprzednio nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z Zamawiającym lub który wyrządził Zamawiającemu szkodę". Zaktualizowano oświadczenie, które zamieszcza się w ogłoszeniu. 

Termin składania ofert: W związku z powyższym zamawiający wydłuża termin składania ofert z dnia 31.10.2023 roku do godz. 23.59 na dzień 5.11.2023 roku do godz. 23.59.

Miejsce składania ofert: e-mail: [email protected]

Określa się, że przedmiotem zamówienia jest:

 • prowadzenie zajęć z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN skierowanej do szkół i przedszkoli w tym grup osób z niepełnosprawnościami,
 • prowadzenie warsztatów rodzinnych z oferty edukacyjnej Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia" skierowanej do rodzin z dziećmi w wieku 0-10 lat,
 • prowadzenie zajęć z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN skierowanej do studentów oraz grup dorosłych,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie półkolonii z oferty edukacyjnej Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia" skierowanej do rodzin z dziećmi,
 • prowadzenie edukacyjnych szkoleń wyjazdowych w szkołach w całej Polsce skierowanych do uczniów i nauczycieli, wraz z włączeniem części dotyczącej lokalnej historii. Wszystkie szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - plik dostępny
  Pobierz plik 296.19 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • RODO - plik dostępny
  Pobierz plik 278.72 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy dla osoby fizycznej lub osoby prawnej - plik dostępny
  Pobierz plik 314.58 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 2. Wykaz osób - plik dostępny
  Pobierz plik 301.36 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy - plik dostępny
  Pobierz plik 272.01 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 4. Projektowane postanowienia umowy - plik dostępny
  Pobierz plik 297.01 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 5. Kodeks Edukatora Edukatorki - plik dostępny.docx
  Pobierz plik 279.76 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT