Edukacja
Zgłoszenia do 16.08.2023

Nigdy więcej? O upamiętnianiu Zagłady w czasach kryzysów – kurs dla osób pracujących z dziedzictwem żydowskim

Uczestniczki i uczestnicy spotkania siedzą w holu głównym Muzeum POLIN.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy osoby pracujące z dziedzictwem żydowskim do udziału w specjalistycznym kursie poświęconym refleksjom nad upamiętnianiem Zagłady.

 • Zgłoszenia do 16 sierpnia 2023 (środa)
 • Wypełnij formularz >>
 • Daty kursu:
  • Zjazd nr 1: 26-27 sierpnia 2023 w Warszawie
  • Zjazd nr 2: 2 września 2023, online 
  • Zjazd nr 3: 9 września 2023, online
  • Zjazd nr 4: 16 września 2023, online

Cele i program kursu

Program kursu powstał z myślą o lokalnych aktywistkach i aktywistach pracujących z dziedzictwem żydowskim. Podczas czterech spotkań chcemy zaprosić osoby uczestniczące do pogłębionej dyskusji na temat odpowiedzialnego i wrażliwego upamiętniania Zagłady. Jak włączać w swoje działania lokalną społeczność? Jak uczyć o wojnie sprzed 80 lat w obliczu kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy oraz wojny w Ukrainie? I czy hasło "nigdy więcej" może być wciąż aktualne?

Kurs będzie również okazją do poznania innych osób pracujących z dziedzictwem żydowskim w Polsce i zbudowania nowych sieci kontaktów.

Kogo zapraszamy?

Kurs kierujemy głównie do osób, które zainteresowane są tworzeniem działań upamiętniających Zagładę na poziomie lokalnym w mniejszych lub większych miejscowościach. Do udziału zapraszamy nie tylko aktywistki i aktywistów związanych z instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi, ale także tych, którzy działają w nieformalnych grupach lub samodzielnie.

Wstępny program kursu

 • Zjazd nr 1: 26-27 sierpnia 2023 (sobota i niedziela) w Warszawie

  Podczas pierwszego zjazdu zaprosimy uczestniczki i uczestników do Warszawy, gdzie będziemy mieli okazję krytycznie przyjrzeć się krajobrazowi pamięci Muranowa. Wyjątkowej dzielnicy, która przed wojną w większości zamieszkana była przez warszawskich Żydów, a w czasie wojny przekształcona została w getto. To właśnie tu mieści się obecnie Muzeum POLIN. Poznamy również nową wystawę czasową "Wokół nas morze ognia" poświęconą doświadczeniu osób cywilnych podczas powstania w getcie warszawskim. Przybliżymy metody korzystania z zasobów Muzeum – wystaw i materiałów edukacyjnych, a także sposoby tworzenia programów kierowanych do społeczności ukraińskiej.

 • Zjazd nr 2: 2 września 2023 (sobota), godz. 10.00-13.00, online

  Podczas drugiego zjazdu przyjrzymy się bliżej zaleceniom i wskazówkom dotyczącym edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady stworzonym przez Muzeum POLIN. Zastanowimy się, jak wykorzystać potencjał działań edukacyjnych i kulturalnych dotyczących historii i kultury Żydów polskich w celu kształtowania postaw otwartości na różnorodność kulturową.

 • Zjazd nr 3: 9 września 2023 (sobota), godz. 10.00-13.00, online

  Trzeci zjazd poświęcimy tematowi społeczności lokalnych i ich włączaniu w proponowane działania. Do pracy wykorzystamy metodę peer-to-peer education (edukacja rówieśnicza polegająca na wzajemnym uczeniu się od siebie i wymianie wiedzy osób o podobnych doświadczeniach).

 • Zjazd nr 4: 16 września 2023 (sobota), godz. 10.00-13.00, online

  Ostatnie zajęcia będą okazją do podsumowania całego kursu i domknięcia poruszanych tematów.

Informacje organizacyjne

 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 17 sierpnia 2023 (czwartek).
 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
 • Zajęcia są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że wezmą udział w całości kursu.
 • Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 • Podczas zajęć w Warszawie zapewniamy wyżywienie, a osobom spoza Warszawy zorganizujemy nocleg (jeden nocleg 26-27 sierpnia 2023).
 • Regulamin >>
 • Kontakt w sprawie kursu: [email protected]

 

Kurs organizowany jest w ramach programu "Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim".

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl