Żydowskie dziedzictwo kulturowe
Zgłoszenia do 17.02.2023

Oddając głos niewypowiedzianemu – międzynarodowa konferencja w 2023 roku

Instalacja artystyczna - gałęzie leżą na podłodze.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz z Norweskim Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami (HL-Senteret) zapraszają na konferencję "Oddając głos niewypowiedzianemu: interwencje artystyczne w muzeach Holokaustu i związanych z tematyką praw człowieka w Norwegii i w Polsce", która odbędzie się w siedzibie HL-Senteret w dniach 29-30 marca 2023 roku.

  • Ostateczny termin zgłoszeń: 17 lutego 2023
  • Aplikacje: abstrakt o objętości 300 słów, streszczający zaplanowany na 20 minut referat, wraz ze skróconym biogramem przesłany na adres [email protected]

Konferencja poświęcona będzie współczesnym tendencjom muzeów i instytucji kulturalnych do wykorzystywania interwencji artystycznych jako środków wyrazu trudnych, ignorowanych lub nieuświadomionych wcześniej zagadnień historycznych. Głównymi zagadnieniami spotkania będą: istota, korzyści i wyzwania z wykorzystywania interwencji artystycznych, jak również strategie kuratorskie z nimi związane. Konferencja rozpocznie się uroczystym wykładem Frisco Roscam-Abbinga, doradcy w sprawach komunikacji w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), który zaprezentuje główne obszary działania oraz wyniki związane z aktywnością FRA w dziedzinie sztuki i praw człowieka.

Zapraszamy artystów, akademików, muzealników, opiekunów miejsc pamięci oraz specjalistów zainteresowanych poruszaną tematyką do zgłaszania propozycji artykułów poświęconych niniejszym kwestiom:

  • Co charakteryzuje interwencję artystyczną jako narzędzie komunikacji?
  • Jakie są teoretyczne i metodologiczne ramy interwencji artystycznej?
  • Jak wygląda zastosowanie interwencji artystycznych w muzeach-miejscach pamięci?
  • Jaki wpływ mają interwencje na istniejące narracje muzealne?
  • Jaki jest potencjał, a jakie są ograniczenia omawianych narzędzi?
  • W jaki sposób interwencje artystyczne mogą zostać wykorzystane do zaangażowania publiczności oraz rozszerzenia jej bazy?

Po zakończeniu konferencji Muzeum POLIN i HL-Senteret opublikują zaakceptowane artykuły wraz z dodatkowymi materiałami stworzonymi w trakcie obrad.

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie abstraktu o objętości 300 słów, streszczającego zaplanowany na 20 minut referat, wraz ze skróconym biogramem na adres: [email protected]

Ostateczny termin zgłoszeń: 17 lutego 2023 

Informacja zwrotna o akceptacji referatu: 24 lutego 2023

Ostateczny termin nadsyłania ukończonych tekstów referatów: 20 marca 2023

Kiedy: 29-30 marca 2023

Gdzie: HL-Senteret, Norweskie Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami, Huk Aveny 56, Bygdøy, Norwegia

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected]teret.no

 

Organizatorzy:

Muzeum Historii Żydów Polskich logo

HL-senteret logo

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl