Edukacja
Zgłoszenia do 19.09.2022

Praca z migrantami w Polsce i Norwegii w praktyce

Grupa osób siedzi przy stole i rozmawia podczas zajęć.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Centrum Falstad i Muzeum POLIN zapraszają do udziału w polsko-norweskim programie edukacyjnym wzmacniającym kompetencje przydatne w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźstwa lub migracji.

 • Zgłoszenia do 19 września (poniedziałek), wypełnij formularz >>
 • Program realizowany od 3 października do 21 listopada 2022 r.
 • Zajęcia online oraz jedno spotkanie stacjonarne w Muzeum POLIN prowadzone przez ekspertki i ekspertów z Polski i Norwegii.
 • Zajęcia prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Podczas serii bezpłatnych zajęć online z ekspertkami i ekspertami z Polski i Norwegii skupimy się na praktycznym wymiarze pracy z osobami z doświadczeniem uchodźstwa lub migracji. Poznając pracę konkretnych osób, będziemy rozmawiać o różnych aspektach pomocy uchodźcom i migrantom od pomocy prawnej, przez działania na rzecz integracji i edukacji, działania skierowane do uchodźców – dzieci, po działania komunikacyjne i fundraisingowe.

Osoby uczestniczące w programie zaprosimy również do udziału w warsztatach stacjonarnych w Muzeum POLIN (15-16 października 2022 r.) dotyczących konsekwencji długotrwałego kryzysu. Zadamy pytanie, jak można pomóc osobom w sytuacjach kryzysowych, jak wpływa na nas przeżywanie "kryzysu innych" i jak możemy o siebie zadbać.

Zajęcia poprowadzą praktyczki i praktycy z Polski i Norwegii, którzy na co dzień zajmują się poruszanymi podczas zajęć tematami. Spotkania te będą okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, a także rozwijania kompetencji międzykulturowych.

Program stworzony został z myślą o osobach pracujących z migrantami i osobami z doświadczeniem uchodźstwa w Polsce lub planujących rozwijać się w tym obszarze. Po zakończeniu programu można otrzymać certyfikat uczestnictwa.

Harmonogram spotkań

Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

3 października 2022, godz. 18.00-19.30

Wprowadzenie do programu oraz integracja osób uczestniczących

 • prowadzenie: Anna Kawalska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Ocalenie

10 października 2022, godz. 18.00-19.30

Helping refugees [Pomoc dla uchodźców]

 • prowadzenie: The Drop in the Ocean Fundation (zajęcia w języku angielskim)

15-16 października 2022, godz. 10.00-17.00

How can I deal with crisis, and how can I meet people who are experiencing crisis? [Jak radzić sobie z kryzysem i jak podchodzić do ludzi, którzy przeżywają kryzys?]

 • prowadzenie: Runa Kongsvik i Osama Shaheen (zajęcia w języku angielskim) oraz spotkanie z Domem Ukraińskim
 • zajęcia stacjonarne w Muzeum POLIN

Runa Kongsvik – psycholożka kliniczna w Klinice Psychologii Kryzysowej. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysu i/lub żałoby. W swojej praktyce klinicznej pracuje z migrantami i uchodźcami, a także z mniejszościami seksualnymi.

Osama Shaheen – bezpaństwowy uchodźca palestyński, wychowany w obozie dla uchodźców palestyńskich w Syrii. Osama przybył do Norwegii w 2015 roku, przekraczając granice Rosji. Obecnie pracuje jako redaktor arabsko-norweskiego czasopisma DER. Osama pracuje również w Bergens Tidende.

 

18 października 2022, godz. 18.00-19.30

Wsparcie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji

 • prowadzenie: Anna Kawalska (zajęcia online w języku polskim)

20 października 2022, godz. 18.00-19.30

Dzieci-uchodźcy a system edukacji w Polsce

 • prowadzenie: Piotr Kowalski, Szkoła Podstawowa w Grupie (zajęcia online w języku polskim)

Piotr Kowalski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie (woj. kujawsko-pomorskie), do której od kilkunastu lat uczęszcza duża grupa uczniów z doświadczeniem migracji. Powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na członka Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityką Migracyjną. Uczestniczył w wizytach studyjnych w Niemczech, Finlandii i Norwegii celem zapoznania się z systemowymi rozwiązaniami dotyczącymi edukacji cudzoziemców w tych krajach. Po wizycie w berlińskich szkołach organizujących oddziały typu Willkommenklasse wziął udział w spotkaniu roboczym z radcą ministra w Departamencie Strategii i Spraw Międzynarodowych MEN, aby wypracować propozycje rozwiązań umożliwiających tworzenie oddziałów przygotowawczych w polskim systemie edukacyjnym.

 

24 października 2022, godz. 18.00-19.30

Refugee children and free time activities [Dzieci-uchodźcy i zajęcia w czasie wolnym]

 • prowadzenie: Fellesverket Trondheim (zajęcia w języku angielskim)

31 października 2022, godz. 18.00-19.30

Status uchodźcy, zgoda na pobyt humanitarny, ochrona tymczasowa – czym się różnią oraz kto i w jaki sposób może je otrzymać?

 • prowadzenie Anna Strama, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Anna Strama – prawniczka posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawnych aspektów pobytu cudzoziemców w Polsce; związana z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, gdziem we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (m.in. biuro UNHCR w Polsce, European Network on Statelessness) zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w postępowaniach uchodźczych i "powrotowych", uczestniczy w projektach monitorujących (np. sytuację na przejściach granicznych, w ośrodkach detencyjnych, podczas lotów deportacyjnych), rzeczniczych (m.in. w sprawie bezpaństwowców) oraz szkoleniowych (organizowanie szkoleń m.in. dla Straży Granicznej, UDSC, lekcji szkolnych).

Współpracuje także z Centrum Wielokulturowym w Krakowie, angażując się w świadczenie pomocy prawnej cudzoziemcom, jak i w projekty o charakterze integracyjnym. Jest również uczestniczką krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych prawom migrantów oraz autorką publikacji z tego zakresu. Od lutego 2022 roku działa aktywnie na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym w ramach Koalicji Otwarty Kraków.

 

7 listopada 2022, godz. 18.00-19.30

Pomoc prawna dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

 • prowadzenie: Oksana Pestrykova i Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Dom Ukraiński

Oksana Pestrykova – doktor nauk historycznych, ukończyła Narodowy Uniwersytet Ołesia Honczara w Dnipro. Zajmuje się badaniem polsko-ukraińskich kontaktów naukowych w nauce historycznej XIX wieku. Autorka publikacji poświęconych kształtowaniu się obrazu historii Ukrainy w polskiej nauce historycznej XIX-XX wieku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Studium Europy Wschodniej), badaczka narracji historycznych w sferze politycznej państw Europy Środkowej. Lektorka języka polskiego i ukraińskiego jako języka obcego. Konsultantka ds. legalizacji pobytu i pracy w Punkcie Konsultacyjnym Ukraińskiego Domu w Warszawie.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk – prawniczka, filolożka, tłumaczka. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka wielu artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

14 listopada 2022, godz. 18.00-19.30

Język wizualny w mówieniu o migracjach i uchodźstwie

 • prowadzenie: Adriana Omylak

Adriana Omylak – artystka wizualna. Zajmuje się ilustracją, projektowaniem treści na social media, publikacji i identyfikacji wizualnych. Porusza się głównie w tematyce aktualnych wydarzeń politycznych. Współpracowała z Salam Lab, Centrum Wielokulturowym w Krakowie oraz Fundacją Green Peace. Publikowała prace w "Gazecie Wyborczej" oraz na stronie Otwartego Krakowa.

 

21 listopada 2022, godz. 18.00-19.30

Social media w pracy aktywistycznej

 • prowadzenie: Partners Norge, Norway (zajęcia online w języku angielskim)

21 listopada 2022, godz. 19.30-20.00

Podsumowanie

 

Informacje organizacyjne

 • Udział w seminarium jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany programu, w tym w przypadku wzrostu zagrożenia epidemiologicznego odwołanie lub przeniesienie zajęć stacjonarnych.
 • Większość zajęć w ramach programu odbywa się online (za pośrednictwem platformy Zoom udostępnionej przez muzeum).
 • Zajęcia w weekend 15-16 października 2022 r. odbywają się w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie. Muzeum zwraca koszty dojazdu do Warszawy do 250 zł. Nie zwraca kosztów noclegu. Regulamin >>
 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 21 września 2022 r.
 • W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką programu Magdaleną Dopieralską pod adresem e-mail: [email protected]

Zajęcia odbywają się w ramach kontynuacji polsko-norweskich seminariów "Praca z migrantami i mniejszościami w Polsce i Norwegii. Wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń". Wychodząc naprzeciw potrzebom aktywistów i aktywistek pracujących z migrantami i mniejszościami w obu krajach, stworzyliśmy dla nich przestrzeń rozmowy, żeby uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się doświadczeniem, wiedzą i pomysłami. W ramach programu odbyły się dwa seminaria polsko-norweskie – w październiku 2021 w Warszawie oraz w marcu 2022 w Falstad Centre w Norwegii. Przeczytaj więcej o programie >>

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl