Muzeum
Zgłoszenia do 14.09.2022

Muzealny think-tank: Współczesność, wspólność, współodpowiedzialność. Nowe strategie współpracy w dobie kryzysów

Grupa osób siedzi przy stole i rozmawia podczas zajęć.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN oraz BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej i Europejskie Centrum Solidarności zapraszają muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby pracujące w instytucjach, galeriach i centrach kultury do udziału w kolejnej edycji "Muzealnego think-tanku" poświęconej nowym strategiom współpracy w dobie kryzysów.

Podczas kolejnych zjazdów przyjrzymy się inspirującym inicjatywom, wymienimy się praktykami i perspektywami, wypracujemy wspólne rekomendacje, które będziemy mogli i mogły wdrożyć w naszych miejscach pracy.

Obecna edycja projektu powstała z inicjatywy trzech instytucji, które postanowiły omówić temat strategii współpracy w dobie kryzysów. Współczesność stawia przed nami wyzwania, wobec których nie wystarczy działać w pojedynkę. Kryzys pandemiczny, kryzysy humanitarne, kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie i największa fala uchodźstwa od czasów II wojny światowej. Wszystkie te wyzwania wymagały i wymagają wspólnego działania, uruchomiły i uruchamiają nowe formy sojuszy, podkreślają wagę solidarności i wzajemnego wsparcia jako odpowiedzi na czasy kryzysów.

Oddolna samoorganizacja, nieoczywiste koalicje i partnerstwa, zwinne akcje pomocowe, uelastycznianie rozwiązań, współdzielenie, poszukiwanie połączeń poza antropocentrycznymi szlakami – strategie te stały się widocznym elementem współczesności. Wiele z tych inicjatyw, będąc nierzadko spontaniczną odpowiedzią na pilne wyzwania, wytworzyło jednocześnie interesujące praktyki działania, wykraczające często w przód i wskazujące, jak moglibyśmy i mogłybyśmy kształtować obszary współpracy w przyszłości. 

Podczas tegorocznego "Muzealnego think-tanku" przyjrzymy się tym nowym strategiom współpracy w kontekście lokalnym, ale też w odniesieniu do kontekstu globalnego. Będą nas interesowały zarówno inicjatywy podejmowane w muzeach, galeriach, centrach kultury, jak i w obszarze aktywizmu, sztuki, praw człowieka, ekologii. Szczególną uwagę poświęcimy działaniom łączącym nieoczywistych aktorów – opartym na współpracy międzysektorowej, interdyscyplinarnej czy międzygatunkowej. Powrócimy też do starych pytań, dla których obecne czasy stawiają nowe wyzwania. Jak lepiej współdziałać w codziennym środowisku pracy? Czym jest odporność we współpracy? Jak dbać o siebie nawzajem? Jak współpracę stawiać ponad konkurencję? 

Nad projektem współczuwają: Ewa Chomicka i Alicja Kaczmarek-Poławska (Muzeum POLIN), Berenika Nikodemska (BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej), Bartosz Rief (Europejskie Centrum Solidarności).

Terminy zjazdów:

  • 3-4 października 2022 (I zjazd, Muzeum POLIN / Warszawa);
  • 5-6 listopada 2022 (II zjazd, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej);
  • 24-25 listopada 2022 (III zjazd, Europejskie Centrum Solidarności / Gdańsk);
  • 15-16 grudnia 2022 (IV zjazd, Muzeum POLIN / Warszawa).

UWAGA: Jeśli ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zjazdy nie będą mogły odbywać się w siedzibach instytucji, spotkania będą organizowane w powyższych terminach w formule hybrydowej lub online.

Informacje:

  • Zjazdy będą obejmowały maksymalnie 8 godzin dziennie (w tym przerwy kawowe i obiadowe).
  • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i obejmuje ok. 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru osób uczestniczących na podstawie aplikacji.
  • Współorganizatorzy zapewniają osobom uczestniczącym posiłki i materiały warsztatowe, nie zwracają kosztów dojazdu i noclegu.
  • Zjazdy "Muzealnego think-tanku" są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że nie opuszczą więcej niż 2 dni w ramach projektu.

"Muzealny think-tank" jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku, od kilku lat we współpracy z innymi instytucjami. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów, galerii oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank jest platformą wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzenią na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi – są to zazwyczaj zagadnienia niedoreprezentowane na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez osoby uczestniczące, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy.

Przeczytaj publikację z ostatniej edycji projektu: "Muzealny think-tank: umiar w muzeach".

 

Współorganizatorzy:

Logo Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: niebieski i czarny kwadrat, na nich napisyLogo BWA Wrocław Galerie Sztuki WspółczesnejLogo z napisem 70 lat BWA WrocławLogo Europejskiego Centrum Solidarności

 Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl