Muzeum

Publikacja "Muzealny think-tank: Umiar w muzeach"

Okładka publikacji "Muzealny think-tank. Umiar w muzeach"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie edycji "Muzealnego think-tanku" z 2021 roku, poświęconej tematyce postwzrostu, współorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Przyjrzenie się teoriom i praktykom postulującym odejście od wzrostu wynikało z potrzeby zmiany paradygmatu, w jakim funkcjonują instytucje kultury i sztuki. Instytucje te, w tym muzea, często produkują za dużo, nieustannie szukają nowych tematów i obiektów, zapominając o rozpoczętych już procesach czy posiadanych zasobach. Nierzadko rywalizują ze sobą nawzajem o prestiż, zamiast poszerzać pola współpracy. Zbyt często publiczność traktowana jest przedmiotowo, jak konsumenci, których ma być dużo, bo ilość rozumiana jest jako wyznacznik jakości. Zbyt często pracowniczki i pracownicy obciążani są nadmiarem obowiązków i nie otrzymują w zamian stabilnego zatrudnienia i godnego wynagrodzenia. 

Dlatego w grupie kilkudziesięciu przedstawicieli i przedstawicielek instytucji i organizacji z całej Polski, wspólnie z zaproszonymi do współpracy teoretykami i badaczkami umiarkowanej architektury, sztuki, dizajnu i wyobraźni, debatowaliśmy nad tym, jak powinna wyglądać "umiarkowana" instytucja kultury? Jak powinna być zorganizowana i zarządzana? Jak mogłyby zmienić się jej relacje z publicznością i społecznościami? Jak możemy wprowadzić realne zmiany? Jak możemy ekologizować pracę w instytucjach, zarówno na poziomie mikro jak i makro? Jak skończyć z nadprodukcją w kulturze? Jak zmieniać muzea w miejsca odpowiadające na aktualne potrzeby i wyzwania?

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie tego kilkumiesięcznego procesu wymiany doświadczeń, perspektyw, wytwarzania kolektywnej wiedzy i rozwijania wyobrażeń na temat tego, czym jest i czym mógłby być umiar w muzeach. 

  • Przeczytaj publikację "Muzealny think-tank: umiar w muzeach":

"Muzealny think-tank" jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank jest platformą wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzenią na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi – są to zazwyczaj zagadnienia niedoreprezentowane na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez uczestników i uczestniczki, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

 

Partner edycji:

Logo Muzeum Sztuki Nowoczesnej