Muzeum
10.08.2022

Komunikacja empatyczna w edukacji dorosłych: spotkanie partnerów projektu Erasmus+ w Rydze

Już od ponad roku, w ramach grantu Erasmus+, pracownicy Muzeum POLIN, Mémorial de la Shoah w Paryżu, Žanis Lipke Memorial w Rydze i Holocaust Fund of the Jews from Macedonia w Skopje nabywają umiejętności w zakresie "Porozumienia bez przemocy", metody komunikacji opracowanej przez dra Marshalla B. Rosenberga, która służy wspieraniu dialogu i budowaniu społeczeństw opartych na empatii i rozumieniu potrzeb każdego człowieka. W czerwcu 2022 roku partnerzy projektu spotkali się w Rydze, by umówić sposoby wykorzystania tej metody w pracy z publicznością łotewskiego miejsca pamięci.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu "Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci" w lutym 2022 roku w Paryżu zakończyło się w przeddzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. Poznawane wówczas zasady tzw. porozumienia bez przemocy w kontekście pamięci społecznej o Zagładzie po 24 lutego nabrały nowego, współczesnego kontekstu, któremu partnerzy postanowili przyjrzeć się podczas kolejnego spotkania. Czerwcowe seminarium w Rydze poświęcili więc nie tylko zagadnieniom historycznym, ale rozważali także rolę porozumienia bez przemocy w obliczu współczesnej wojny i zachodzącej na jej tle społecznej polaryzacji na Łotwie.

Podczas programu szkoleniowego w Žanis Lipke Memorial w Rydze w dniach 6-8 czerwca 2022 roku uczestnicy projektu rozważali sposoby wykorzystania PBP w pracy z publicznością tej placówki z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań społecznych, historycznych i politycznych oraz ich wpływu na kształtowanie się pamięci zbiorowej Łotyszy o Zagładzie Żydów. Część z omawianych przykładów pracy z publicznością dotyczyła współczesnego kontekstu wojny na Ukrainie, której percepcja wywołuje na Łotwie liczne napięcia społeczne. Ćwiczenia nawiązujące do konkretnych sytuacji komunikacyjnych prowadzone były przez trenerki PBP, Imeldę Podiņę i Céline Huart z Empathy Tank Baltic, a przeplatały je spotkania i wykłady eksperckie oraz wizyty w miejscach pamięci i Zagłady.

Więcej o spotkaniu w Rydze w czerwcu 2022 roku przeczytasz na platformie EPALE.

"Logo Zanis Lipke Memorial: szary pięciokąt na białym tle"    Logo Holocaust Memorial Center – Skopje: żółta Gwiazda Dawida i linie tworzące kształt menory na granatowym tleLogo Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: niebieski i czarny kwadrat, na nich napisyLogo Memorial de la Shoah: granatowy kwadrat, na nim biały napis

"Logo Programu Erasmus Plus Komisji Europejskiej: żółte gwiazdki ułożone w kółko, na granatowym tle i napis Erasmus+"

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.