Muzeum

Doktorat honoris causa UMCS dla Mariana Turskiego

23 marca 2022 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Marianowi Turskiemu – historykowi, dziennikarzowi, przewodniczącemu Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Senat UMCS nadał tytuł doktora honoris causa Marianowi Turskiemu "za szlachetne wypełnianie misji strażnika pamięci wspólnej, polsko-żydowskiej historii, przywracanie wiary w sprawczą siłę wolnego słowa oraz głęboki moralny wymiar przykazania »Nie bądź obojętny«, które staje się uniwersalnym ludzkim zobowiązaniem wobec bliźnich i świata".

W czasie uroczystości głos zabrali rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, będąca jednocześnie promotorem nadania tytułu. W podziękowaniu za przyznany tytuł Marian Turski nawiązał do aktualnej sytuacji w Ukrainie, a następnie wygłosił wykład pod tytułem: "Dlaczego powstanie wybuchło tak późno?", w którym omówił genezę i historię powstania w getcie warszawskim.

Więcej o uroczystości na portalu Wirtualny Sztetl >>

Doktor honoris causa to akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.