Muzeum
2.03.2018

Marian Turski został honorowym obywatelem Warszawy

Marian Turski - wieloletni przyjaciel i współtwórca Muzeum POLIN - otrzymał honorowe obywatelstwo m.st. Warszawy. 19 kwietnia br., w 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim odbyła się uroczysta LXIV Sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wręczyły oznaki Honorowego Obywatela Marianowi Turskiemu oraz Halinie Birenbaum i Krystynie Budnickiej. 

Rada Miasta doceniła zaangażowanie i wieloletnią pracę Mariana Turskiego na rzecz powstania Muzeum Historii Żydów Polskich, "niezwykłej instytucji kultury na mapie Warszawy, Polski i świata" - jak napisano w uzasadnieniu wyróżnienia. Znany historyk i publicysta był przewodniczącym a następnie wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, które było inicjatorem utworzenia muzeum, a później jego założycielem (wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Warszawa). Marian Turski od 2009 r. przewodniczy Radzie Muzeum, a w październiku 2014 r. uroczyście otworzył wystawę stałą poświęconą tysiącletniej historii Żydów na ziemiach polskich.

Marian Turski to człowiek-instytucja. Urodził się w 1926 r. Druskiennikach jako Mosze Turbowicz. Miał 14 lat, kiedy trafił do łódzkiego getta. W 1944 r. jednym z ostatnich transportów został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano mu rodziców i brata. W 1945 r. przeżył dwa marsze śmierci więźniów: w styczniu z Auschwitz do Buchenwaldu, a w kwietniu z Buchenwaldu do Theresienstadt, gdzie 9 maja doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Po II wojnie światowej zamieszkał w Warszawie, skończył historię i zajął się dziennikarstwem. W latach 50. kierował redakcją Sztandaru Młodych. W 1957 r. za odmowę publikacji artykułu wstępnego pochwalającego zamknięcie tygodnika Po prostu stracił to stanowisko. Rok później został kierownikiem działu historycznego tygodnika Polityka i jest nim do teraz, dostarczając czytelnikom publicystykę na najwyższym poziomie.

Podczas uroczystości wręczono także Nagrody m.st. Warszawy, której laureatami zostali m.in.: Piotr Wiślicki - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za działalność na rzecz upamiętniania historii i kultury Żydów oraz na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Najserdeczniej gratulujemy!