Ogłoszenie
14.03.2022

PZP.271.4.2022 Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej opieki nad portalami Muzeum POLIN (portal Muzeum Polin, Polscy Sprawiedliwi, Wirtualny Sztetl), obejmującej: serwis, rozwój, migrację

Grafika ilustracyjna.
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "SWZ_PZP_271_4_2022_Usługa opieki nad portalami", "SWZ_PZP_271_4_2022 - wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie przesłane 09.03.2022
  Pobierz plik 123.5 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
  Pobierz plik 121.75 KB / PDF
 • JEDZ instrukcja wypełniania
  Pobierz plik 947.95 KB / PDF
 • JEDZ
  Pobierz plik 82.85 KB / ZIP
 • Identyfikator
  Pobierz plik 88.23 KB / PDF
 • SWZ_PZP_4_2022_Usługa opieki nad portalami
  Pobierz plik 816.34 KB / PDF
 • SWZ_PZP_271_4_2022 wersja dostępna
  Pobierz plik 669.29 KB / PDF
 • Załączniki do SWZ
  Pobierz plik 1.26 MB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Ogłoszenie sprostowanie przesłane 14.03.22
  Pobierz plik 70.16 KB / PDF
 • Ogłoszenie sprostowanie opublikowane 18.03.22
  Pobierz plik 65.06 KB / PDF
 • Pytania i odpowiedzi do SWZ
  Pobierz plik 406.01 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 332.3 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 355.25 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 372.47 KB / PDF