Edukacja
Zgłoszenia do 27.03.2022

Konkurs na koncepcję i realizację filmów edukacyjnych

Gąbin. Kryjówka. Abram Grinbaum z Heleną Garbarek, która wraz z mężem Władysławem ukrywała go przez trzy lata.
Gąbin. Kryjówka. Abram Grinbaum z Heleną Garbarek, która wraz z mężem Władysławem ukrywała go przez trzy lata. Fot. NN, ok. 1945, sygn. ZIH.GĄB

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza konkurs filmowy na koncepcję i realizację filmów edukacyjnych poruszających tematykę relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej.

Celem konkursu jest stworzenie cyklu pięciu krótkometrażowych filmów edukacyjnych przekazujących wiedzę na temat relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej oraz polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Filmy skierowane mają być do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz wkraczających w dorosłość.

Filmy cyklu mają dotyczyć następujących problemów:

  • Najważniejsze zagadnienia społeczno-polityczne związane z sytuacją Polaków i Żydów w przededniu wybuchu II wojny światowej– odcinek wprowadzający cyklu
  • Postawy polskiego społeczeństwa wobec Żydów podczas Zagłady
  • Historia polskiej rodziny udzielającej pomocy Żydom i odznaczonej medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – odcinek oparty na relacji z kolekcji wywiadów historii mówionej Muzeum POLIN
  • Historia ukrywania się żydowskiej nastolatki, Ocalałej z Zagłady – odcinek oparty na relacji z kolekcji wywiadów historii mówionej Muzeum POLIN
  • Historia i procedura nadawania tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata; problem znaczenia figury Sprawiedliwego/Sprawiedliwej współcześnie.

Przekazujemy opracowane przez pracowników muzeum materiały opisujące zakres tematów/zagadnień koniecznych do poruszenia przy realizacji kolejnych odcinków.

 

Zgłoszenia

Oferta powinna zawierać opis koncepcji jednego odcinka cyklu – Postawy polskiego społeczeństwa wobec Żydów podczas Zagłady – (treatment, synopsis i logline), moodbook danego odcinka oraz wstępny budżet całego projektu.

Charakter proponowanych filmów jest dowolny, mogą być oparte na wywiadach, materiałach dokumentalnych i archiwalnych, animacji, sztuce wideo i innych.

Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać w swoim portfolio dwa zrealizowane filmy o dowolnym metrażu, udostępnione publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia.

Jury będzie oceniać przede wszystkim zgodność z tematem konkursu, realność założeń produkcyjnych, dostosowanie języka filmowego do odbiorców oraz potencjał edukacyjny filmów.

Jury konkursu wyłoni jedną koncepcję na realizacje materiałów filmowych.

Zasady konkursu >>

Finalista konkursu otrzyma 140 000 PLN brutto na stworzenie cyklu pięciu filmów. Wartość nagrody będzie uzależniona od złożonego projektu, który powinien uwzględniać wstępny budżet.

Zwycięskie filmy będą stanowić materiał edukacyjny skierowany do uczniów i uczennic szkół z całej Polski. 

Kontakt: [email protected] 

Pytania można kierować do 7 marca na adres [email protected]. Odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową zostaną opublikowane na www.polin.pl w zakładce Najczęściej zadawane pytania (FAQ) nie później niż na 5 przed upływem terminu nadsyłania ofert.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl