Warsztaty
Zgłoszenia do 28.11.2021

Czyja pamięć? Czyje dziedzictwo? – kurs specjalistyczny

Kobiety uczestniczące w warsztach. Na twarzy mają maseczki ochronne.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich/M. Jaźwiecki

Muzeum POLIN zaprasza do udziału w kursie poświęconym dyskusji o pamięci i dziedzictwie rożnych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w regionach o skomplikowanej historii i tożsamości.

 • Zgłoszenia do 28 listopada 2021 (niedziela)
 • Wypełnij formularz >>
 • Daty kursu:
  • 4-5 grudnia 2021 (sobota-niedziela) – warsztaty online
  • 11-12 grudnia 2021 (sobota-niedziela) – warsztaty w Muzeum POLIN.

Kogo zapraszamy?

Program kursu powstał z myślą o edukatorach i edukatorkach oraz aktywistach i aktywistkach działających w obszarze międzykulturowości i / lub dziedzictwa żydowskiego. Do udziału zapraszamy zarówno osoby związane z instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi czy nieformalnymi grupami. 

Cele kursu

Celem zajęć będzie stworzenie osobom uczestniczącym przestrzeni na podzielenie się doświadczeniami na temat kolektywnej pamięci o przeszłości w ich regionach ze szczególnym uwzględnieniem narracji o II Wojnie Światowej i migracji ludności po zmianach granic Polski w 1945 roku.

Poruszenie wspomnianych tematów będzie punktem wyjścia do refleksji nad wpływem wydarzeń z przeszłości na współczesne postrzeganie zagadnień międzykulturowości i skomplikowanej tożsamości, a także nad związanymi z tymi zjawiskami obawami, uprzedzeniami i stereotypami.

Podczas zajęć zostanie też poruszona kwestia tzw. konfliktów pamięci, do których dochodzi między różnymi społecznościami. Szczególna uwaga zostanie również poświęcona wyzwaniom związanym z wykorzystywaniem budynków i innych elementów w przestrzeni danej miejscowości, które pozostały po zamieszkujących je wcześniej grupach etnicznych lub narodowych.

Oferowane warsztaty będą miały na celu zaproponowanie uczestnikom i uczestniczkom narzędzi oraz możliwości wypracowania konkretnych pomysłów na zadbanie o materialne i niematerialne pozostałości wielokulturowego dziedzictwa w regionie oraz edukację i dialog z lokalną społecznością, a także włączenie jej przedstawicieli i przedstawicielek w działania na rzecz otwartości na różnorodność kulturową.

Wstępny program >>

Informacje techniczne

 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 29 listopada.
 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
 • Zajęcia są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że wezmą udział w całości kursu. 
 • W przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego cały kurs odbędzie się online.
 • Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 • Podczas zajęć w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie zapewniamy wyżywienie, a osobom spoza Warszawy organizujemy nocleg (dwa noclegi 11-12.12.2021) oraz zwracamy koszty podróży (do 200 PLN). Regulamin >>
 • Kontakt w sprawie kursu: [email protected]

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.