Muzeum

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej dla Muzeum POLIN

Trzy uśmiechnięte kobiety z dyplomami.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Teatralny projekt edukacyjny oraz kurs polsko-ukraiński to dwa spośród naszych działań, które uhonorowano II i III nagrodą w konkursie "Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2021" w kategorii "Instytucje artystyczne i muzea".

Projekt "Teatr to czasownik" przygotowany wspólnie z Drama Way przeznaczony był dla młodzieży w wieku 13-17 lat i stanowił formę przeciwdziałania tworzeniu się krzywdzących stereotypów. W ramach działań warsztatowych powstały dwa spektakle: "Bal maskowy" i "Rozdwojenie". W obu ważnym tematem są relacje, szukanie zrozumienia, borykanie się z wykluczeniem.

Kurs "Miejskie historie wielokulturowe" to działanie zorganizowane wspólnie z Ukraińskim Domem w Warszawie (prowadzonym przez Fundację „Nasz Wybór”). Spotkania, oprowadzania i warsztaty stały się okazją do poszerzenia wiedzy o historii wybranych miast – m.in. Warszawie, Kijowie, Krakowie, Lwowie, Przemyślu oraz miejscowościach, które są dziś celem chasydzkich pielgrzymek – oraz do wspólnej refleksji nad pamięcią w tej części Europy. Kurs stworzy także przestrzeń do rozwinięcia kompetencji międzykulturowych i nawiązania kontaktów w polsko-ukraińskiej grupie.

Projekt "Teatr to czasownik" oraz kurs polsko-ukraiński "Miejskie historie wielokulturowe" zrealizowano w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej ma na celu docenienie najciekawszych inicjatyw łączących edukację i kulturę, jakie przeprowadzono w ostatnim roku w Warszawie. Nagrody wręczane są w siedmiu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, instytucje animacji kultury, instytucje artystyczne i muzea, organizacje pozarządowe oraz inne (artyści, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe). 

Czytaj więcej >>

 

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.