Zbiory

Obraz Natana Gutmana – ZAOPIEKOWANY

Scena rodzajowa z brodatym mężczyzną, w lewej ręce trzymającym otwartą książkę. Nad głową, w prawej uniesionej do góry ręce trzyma koguta.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich/M. Jaźwiecki

Obraz Natana Gutmana przedstawia Żyda w trakcie ceremonii kaparot, odprawianej przed świętem Jom Kipur – najważniejszym świętem w żydowskim roku. Religijni Żydzi wierzą, że w czasie ceremonii możliwe jest przeniesienie na koguta lub kurę choroby, bólu, winy i grzechu. Po ceremonii mięso ptactwa przekazywane jest ubogim rodzinom. Obiekt nie może być prezentowany w gablocie w Centrum Informacji Historycznej.

Natan Gutman (1914-1990) studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, po wojnie wyemigrował do Paryża. Obrazy Gutmana w barwny sposób prezentują sceny z życia Żydów zamieszkujących Polskę przed II wojną światową. W Muzeum POLIN znajduje się największa na świecie kolekcja prac artysty. 

Obiekt został objęty patronatem przez Marka S. Morrisona ku pamięci jego babci, Anny Rose Levine.

Zachęamy do opieki nad pozostałymi obiektami.

Partnerem projektu "Zaopiekuj się obiektem" jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jeden ze współzałożycieli Muzeum POLIN, posiadający status organizacji pożytku publicznego. Darowizny w ramach projektu są zbierane przez Stowarzyszenie i mogą być odliczone od podatku.

Logo Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny