Wystawy

Wielozmysłowe tyflografiki na wystawie "Taki pejzaż"

We współpracy z Fundacją Wielozmysły i grupami osób z niepełnosprawnością wzroku przygotowaliśmy narzędzia pozwalające osobom o specjalnych potrzebach na pełniejszy kontakt ze sztuką. Zapraszamy do zwiedzania wystawy Wilhelma Sasnala z wykorzystaniem wielozmysłowych tyflografik.

Udostępnione przez nas tyflografiki to wielowarstwowe materiały dotykowe, które pobudzają wyobraźnię i pozwalają lepiej zrozumieć sens prezentowanego dzieła. Poprzez zastosowanie różnych materii: drewna, piasku, skrawków tkanin powstała zmysłowa struktura. Dzięki niej zwiedzający "poczują" temperaturę zastosowanej barwy, fakturę pociągnięć pędzla, nastrój i emocje zapisane w obrazie.

Narzędzia dotykowe wyglądają jak małe dzieła sztuki, towarzyszą oryginalnym obrazom Wilhelma Sasnala i pozwalają "zobaczyć" w wyobraźni to, czego oko nie widzi. Uzupełnia je audiodeskrypcja dostępna na naszych audioprzewodnikach.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.