Muzeum
Szamotuły: 19.10.2021

Prezentacje nowych oznakowań cmentarzy żydowskich w Polsce

na obrazie widzimy nagrobek.
fot. A. Dylewski

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z partnerami lokalnymi zapraszają na ceremonie uroczystych prezentacji oznakowania cmentarzy żydowskich.

Podczas uroczystości po raz pierwszy zostaną zaprezentowane znaki tablic informacyjnych, stojących na terenie cmentarzy żydowskich. Na tablicach w kształcie nawiązującym do macewy obok napisu informacyjnego zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii na portalu zabytek.pl.

Cmentarze zostały upamiętnione w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prezentacja oznakowań cmentarzy jest wynikiem współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ceremonie oraz program towarzyszący realizowane są w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

W każdej miejscowości ceremoniom towarzyszy bogaty program edukacyjny adresowany do lokalnej społeczności, który pozwoli uczestniczkom i uczestnikom poznać inny wymiar historii swoich miejscowości oraz poszerzyć wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi. Szkoły podstawowe biorące udział w programie, otrzymają do własnych działań zestawy edukacyjne pt. „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”, zawierające repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum POLIN, pozwalające na rozegranie w klasach 4-6 edukacyjnej gry planszowej.

Partnerami działań w poszczególnych miejscowościach są: Gminna Biblioteka Publiczna w Orli, Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, Biblioteka Publiczna w Broku, Miejskie Centrum Kultury Tuszyn, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach oraz Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, we współpracy z koordynatorkami i koordynatorami lokalnymi.

Więcej informacji o społecznościach żydowskich, korzystających z oznakowanych cmentarzy w upamiętnianych miejscowościach, znajdą Państwo na portalu Wirtualny Sztetl

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl