Ogłoszenie

PZP.271.40.2020/ Obsługa filmowa wydarzeń realizowanych w ramach programu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w roku 2021 w podziale na dwie części

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA_II".

 

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 4.98 MB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2.14 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami _wersja dostępna
  Pobierz plik 294.48 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ
  Pobierz plik 56.68 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 123.99 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ II
  Pobierz plik 48.96 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ II_wersja dostępna
  Pobierz plik 122.79 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Pobierz plik 133.77 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA
  Pobierz plik 1.88 MB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA
  Pobierz plik 692.21 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu_II
  Pobierz plik 2.37 MB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA_II
  Pobierz plik 2.01 MB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA_II
  Pobierz plik 739.13 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 43.08 KB / ZIP
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 67.07 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 328.61 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 100.03 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_wersja dostępna
  Pobierz plik 121.1 KB / PDF