Ogłoszenie
30.07.2020

Konkurs na realizację filmu edukacyjnego upamiętniającego powstanie w getcie warszawskim

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na stworzenie maksymalnie 2 filmów krótkometrażowych (trwających każdy około  15-20 minut, max. 20 minut).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne.

Przedmiot zamówienia: Stworzenie maksymalnie 2 filmów krótkometrażowych (trwających każdy około 15-20 minut, max. 20 minut), zgodnie z treścią Zasad konkursu filmowego, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Kryteria oceny ofert:

 • zgodność treści filmu z przedmiotem konkursu opisanym w Zasadach konkursu filmowego – 20%
 • cena – całkowity koszt produkcji filmu, rzetelność przygotowania budżetu, oraz adekwatność budżetu do założeń produkcyjnych i artystycznych filmu – wykonalność projektu – 20%
 • dostosowanie języka filmowego do odbiorców – 20%
 • wysoki poziom artystyczny oferty konkursowej – 10%
 • dodatkowe walory, w tym potencjał edukacyjny projektu – 10%
 • doświadczenie twórcy przy realizacji projektów o podobnym charakterze – 10%
 • zgodność z założeniami opisanymi w rekomendacjach „Jak uczyć o II wojnie światowej i Zagładzie” – 10%

Sposób składania ofert e-mail: przez formularz przesłany na adres [email protected]

Termin składania ofert: 10.08.2020 r. godz. 23:59.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
  Pobierz plik 453.32 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Istotne postanowienia umowy
  Pobierz plik 33.02 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Zasady konkursu filmowego
  Pobierz plik 456.16 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT