Muzeum

Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zygmunt Stępiński jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związany z działalnością społeczną organizacji żydowskich w Polsce i za granicą. W latach 80. XX wieku zaangażowany był w działalność opozycji demokratycznej. Wydawca, dziennikarz, współtwórca i wieloletni prezes zarządu Wydawnictwa MURATOR, współautor programów społecznych "Dom dostępny" i "Dom bez barier".

W Muzeum POLIN w latach 2012 – 2019 jako zastępca dyrektora nadzorował pracę działów: edukacji, komunikacji oraz sprzedaży i marketingu. Jest współtwórcą sukcesów frekwencyjnych i programowych tej instytucji.

Od lutego 2019 roku p.o. dyrektora, a od 1 marca 2020 roku Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.