Edukacja
Zgłoszenia do 15 grudnia

Muzealny think-tank: muzeum przeciw wykluczeniom

Muzeum POLIN zaprasza do udziału w III edycji "Muzealnego think-tanku".

Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa. Podczas kilku spotkań pragniemy stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady; każdy z uczestników może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat do omówienia.

I edycja „Muzealnego think-tanku” dotyczyła muzeum partycypacyjnego, II poświęcona była badaniu publiczności i jej rozwojowi. III edycję zatytułowaliśmy "Muzeum przeciw wykluczeniom". Zapraszamy do wspólnej refleksji nad następującymi zagadnieniami:

 • Jaką publiczność i w jaki sposób zapraszamy do wspólnych działań?
 • Komu oddajemy głos, o kim zapominamy?
 • Na ile staramy się uwzględniać perspektywę różnych grup w naszych programach – i na ile nam się to udaje?
 • Jak reprezentowane są głosy mniejszościowe?
 • Na ile projekty włączające rzeczywiście włączają, a integrujące integrują?
 • Jak podczas planowania i realizowania działań unikać różnych rodzajów wykluczania?
 • Jak skuteczniej wspierać grupy zagrożone dyskryminacją, przekraczać "kulturalne hierarchie" i zapobiegać reprodukowaniu istniejących nierówności oraz podziałów społecznych?
 • Czy i na ile równościowe idee staramy się wdrażać w wewnętrznej rzeczywistości naszych instytucji/organizacji?

Zapraszamy pracowników i pracowniczki muzeów historycznych, muzeów sztuki, muzeów etnograficznych i wszelkich innych placówek muzealnych oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój muzealnictwa do wspólnej refleksji.

Spotkania odbędą się w dniach:

 • 19-20 stycznia 2017,
 • 23-24 lutego 2017,
 • 16-17 marca 2017.

Każdego dnia spotkanie będzie trwało ok. 8 godzin.

 

Komponent „Oblicza różnorodności” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"