Edukacja
Zgłoszenia do 14.05.2015

Muzealny think-tank: badania publiczności i jej rozwój

Cztery osoby - po dwie przy stoliku. Trwają rozmowy.
fot. Magda Starowieyska

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza muzealników z całej Polski do udziału w II edycji muzealnego think-tanku. Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa.

Podczas kilku spotkań przy wsparciu ekspertów pragniemy stworzyć platformę wymiany praktyk, inspiracji, a także wątpliwości i pytań. Dyskusje, laboratoria metodologiczne i warsztaty otworzą przestrzeń do wzajemnego inspirowania się, dzielenia się doświadczeniami, motywacjami, wiedzą.

Po przysłuchaniu się dyskusjom, jakie rozwinęły się podczas łódzkiego Kongresu Muzealników, postanowiliśmy najbliższą edycję muzealnego think-tanku poświęcić zagadnieniom związanym z badaniem publiczności.

Zapraszamy do wspólnej refleksji nad następującymi zagadnieniami:

  • Co muzea wiedzą o swoich odbiorcach?
  • Jak rozpoznają i badają ich opinie oraz potrzeby?
  • Jak odbiorcy (a także osoby, które nie odwiedzają muzeów) postrzegają poszczególne placówki?
  • Co sądzą o nich bliżsi, a co dalsi sąsiedzi?
  • Jak kształtują się strategie badań oferty muzealnej?
  • Co mówią nam o muzeum zachowania zwiedzających?
  • Jakimi narzędziami badawczymi – ilościowymi, jakościowymi – muzea posługiwały się, jakimi się posługują, a jakimi warto, by się posługiwały?
  • Jak dostosować je do różnych grup odbiorców?
  • A także: po co badać publiczność?
  • Jak badanie publiczności wpływa na jej rozwój, jak wpływa na zmiany w samych muzeach?

Zapraszamy pracowników muzeów historycznych, muzeów sztuki, muzeów etnograficznych i wszelkich innych placówek muzealnych oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój muzeów do uczestnictwa w think-tanku.

Spotkania odbędą się w dniach:

22 maja, 22–23 czerwca, 6–7 lipca.

Każdego dnia spotkania będą trwały ok. 8 godzin. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: [email protected] do 14 maja 2015.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu. Osoby zgłaszające chęć udziału mogą opuścić maksymalnie 1 dzień spotkań think-tanku.

Projekt realizowany dzięki wsparciu The Boeing Company.

Boeing - logo