Fasada budynku od strony skwery Willy'ego Brandta - ściana z ogromnym oknem, którego kształt naśladuje zarys drzewa.
fot. W. Kryński / Muzeum Historii Żydów Polskich
Edukacja
Zgłoszenia do 30.04.2014

Zapraszamy do udziału w muzealnym think-tanku

Zapraszamy muzealników z całej Polski do udziału w spotkaniach Muzealnego think-tanku. Projekt zakłada stworzenie nieformalnej sieci pracowników muzeów, którzy na co dzień zajmują się pracą w obszarze szeroko rozumianej edukacji muzealnej, oraz organizacji wspierających rozwój muzeów. 

Podczas kilku spotkań przy wsparciu ekspertów z kraju i zagranicy pragniemy stworzyć platformę wymiany praktyk, inspiracji, a także dzielenia się wątpliwościami i zadawania pytań. Seminaria dyskusyjne, laboratoria metodologiczne i warsztaty twórcze otworzą przestrzeń do refleksji nad towarzyszącymi nam celami oraz ich przełożeniem na pole działań.

Podczas kolejnych spotkań zastanowimy się:

 • jak rozumiana jest partycypacyjność obecnie, po wielu latach od wkroczenia tej idei w pole muzealne, 
 • czy jest ona inicjowana przez instytucje, czy też potrzeba uczestniczenia wypływa oddolnie, 
 • które modele uczestniczenia rzeczywiście warto wdrażać w muzealnictwie, również w obliczu dyskutowanej obecnie "zgubnej niewinności" partycypacji,
 • co oznacza w praktyce muzealnej rozpoznanie potrzeb odbiorców i jak są one współkreowane przez instytucję,
 • a także jak jakościowo sprawdzamy i ewaluujemy efektywność proponowanych projektów.

Zastanowimy się również, jak zdefiniować takie kategorie, jak tworzenie nowych standardów w edukacji muzealnej czy inne muzeum. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytania:

 • jak rozumiemy w swych działaniach zmianę,
 • czy edukacja muzealna to projekty jednorazowe czy długofalowe,
 • co znaczy w naszej codziennej praktyce poszukiwanie idei muzeum otwartego i z jakimi problemami mierzymy się, tworząc muzea otwarte.

Zapraszamy do dyskusji, wzajemnego inspirowania się, dzielenia się doświadczeniami, motywacjami i wiedzą. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do pracowników muzeów historycznych, muzeów sztuki, muzeów etnograficznych i wszelkich innych typów placówek muzealnych oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój muzeów.

Spotkania Muzealnego think-tanku odbędą się w dniach:

 • 19 maja,
 • 4 czerwca,
 • 30 czerwca,
 • 24-25 lipca.

Każdego dnia spotkania i warsztaty będą trwały ok. 8 godzin.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: [email protected] do 30 kwietnia 2014. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod tym linkiem. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

Projekt realizowany dzięki wsparciu The Boeing Company.

 

Boeing - logotyp