Żydowskie dziedzictwo kulturowe

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe", 2020-2024 raport

Dwaj chłopcy i jedna dziewczynka bawią się srebrnymi kielichami w Miejscu edukacji rodzinnej "U króla Maciusia".
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" to jeden z najważniejszych projektów, jakie przyszło realizować Muzeum POLIN wspólnie z polskimi i norweskimi partnerami. Za akronimem ŻDK kryje się de facto niemal cała działalność programowa naszej instytucji w latach 2020-2024.

Zorganizowaliśmy 10 809 działań dla przeszło 6 670 00 odbiorców.

Oddajemy w Wasze ręce ilustrowany raport podsumowujący 50 miesięcy naszej pracy w ramach projektu ŻDK. Mamy świadomość, że zrealizowane dotychczas działania nie byłyby możliwe bez wsparcia wszystkich naszych partnerów realizujących projekt, jak również bez finansowego wsparcia naszych grantodawców i operatora projektu – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do lektury.

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" to projekt realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od marca 2020 roku do kwietnia 2024 roku, w partnerstwie z instytucjami norweskimi: Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Celem projektu była ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki grantowi w wysokości 10 milionów euro udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Dowiedz się więcej na temat projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" →

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl