Żydowskie dziedzictwo kulturowe
07.11.2023

Zakończyliśmy międzynarodowy kongres "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe"

Na scenie w audytorium Muzeum POLIN uczestnicy jednej z dyskusji odbywającej się w ramach kongresu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe".
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

W dniach 19-20 października zorganizowaliśmy w Muzeum POLIN dwudniowy kongres "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe: praktyki, perspektywy, wyzwania". To szczególne wydarzenie związane było przede wszystkim z dyskusjami na temat współczesnej roli dziedzictwa żydowskiego, ale również z edukacją o różnorodności i omówieniem nowych tematów oraz interpretacji roli kultury i historii Żydów we współczesnej Europie.

Wydarzenie rozpoczęły uroczyste przemówienia dyrektora Muzeum POLIN, Zygmunta Stępińskiego oraz Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce, jego ekscelencji Øysteina Bø, w obecności m.in. inicjatorki projektu, p. Ingrid Shulerud z norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz przedstawicieli Rady Muzeum z Marianem Turskim na czele, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz partnerów projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe".

Międzynarodowy kongres był okazją do wspaniałych spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń, a także do podsumowania efektów wieloletniej pracy zespołu Muzeum POLIN i jego partnerów – Norweskiego Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami, Europejskiego Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma – w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe".

W ramach kongresu zrealizowaliśmy łącznie 3 moderowane debaty, 12 wykładów i wystąpień w Audytorium POLIN oraz 4 dodatkowe wykłady i spotkania w przestrzeni online. Wspólnie z naszymi partnerami przeprowadziliśmy aż 5 sesji tematycznych, 18 warsztatów, 8 spacerów historycznych oraz 17 prezentacji w ramach "Wioski Projektów".

W stacjonarnych wydarzeniach wzięło udział łącznie blisko 350 osób, a ponad 1500 uczestników i uczestników oglądało nas w sieci.


Więcej informacji o kongresie →

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" to projekt realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od marca 2020 roku do kwietnia 2024 roku, w partnerstwie z instytucjami norweskimi: Norweskim Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki grantowi w wysokości 10 milionów euro udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.


Dowiedz się więcej na temat projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" →

 

Organizatorzy kongresu:

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

HL Senteret The European Wergeland Centre   Falstad Center

Jodisk Museum Oslo  Jodisk Museum TrondheimŻydowski Instytut Historyczny