Paradisus Iudaeorum (1569–1648)

Rzeczpospolita Obojga Narodów, jeden z największych krajów Europy, zróżnicowany etnicznie i religijnie, stał się domem dla większości Żydów na świecie. To tu Żydzi cieszyli się niespotykaną gdzie indziej autonomią i tu nauczali najważniejsi rabini.

Zobacz interaktywny model ówczesnej stolicy – Krakowa – wraz z sąsiednim Kazimierzem. Dowiedz się, czy pochodzisz z jednej z 1100 miejscowości, w których wtedy mieszkali Żydzi. Zrób własnoręczną odbitkę na prasie drukarskiej, dokładnie tak, jak robiono to ponad 400 lat temu.

Opiekun naukowy galerii: prof. Adam Teller (Brown University, USA), dr hab. Igor Kąkolewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

 

Galeria Paradisus Iudaeorum, dar Association Européenne du Musée de l'Histoire des Juifs de Pologne POLIN (Europejski Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).

Za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy stałej odpowiadało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Powstanie wystawy było możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata.