Nauka
19-20.09.2019

Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej

Międzynarodowa konferencja "Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej" zorganizowana w 80. rocznicę wybuchu wojny jest okazją do dyskusji o złożonych problemach wkładu Żydów w walkę z Trzecią Rzeszą i jej sojusznikami oraz oporu wobec nazistowskiej polityki zagłady.

  • 19-20 września (czwartek-piątek), wstęp wolny

Konferencja podejmuje kwestię tak walki zbrojnej, jak i oporu cywilnego. Żydowscy żołnierze walczyli w szeregach armii sprzymierzonych, m.in. Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i armii amerykańskiej. Żydzi tworzyli zbrojne organizacje podziemne oraz uczestniczyli w formacjach partyzanckich w wielu krajach. 

Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czym był żydowski opór? Jak należy go rozumieć i czym różnił się od innych modeli oporu podczas wojny? Konferencja ma za zadanie możliwie szeroko naświetlić to pojęcie. Przyglądając się nie tylko oporowi zbrojnemu, ale również zorganizowanemu i indywidualnemu oporowi cywilnemu podczas wojny, pragniemy przyczynić się do lepszego zrozumienia wysiłków Żydów na rzecz ratowania życia i godności ludzkiej w konfrontacji z nazistowskim planem ludobójstwa.

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne).

Program konferencji do pobrania [PDF] >>>

Na zdjęciu: Nieśmiertelnik (blaszka identyfikacyjna) Juliana Bussganga z okresu służbyw II Korpusie Polskim. Julian Bussgang urodził się we Lwowie. We wrześniu 1939 r., po wybuchu II wojny światowej, jego rodzina przedostała się do Rumunii. Kilka miesięcy później znaleźli się w Palestynie.

Po przybyciu II Korpusu Polskiego Armii Andersa do Palestyny, Bussgang wstąpił na ochotnika w jego szeregi. Walczył we Włoszech, m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie studiował we Włoszech i Anglii. W 1949 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Fot. M Starowieyska, obiekt w kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, nr inwentarzowy MHŻP-B80. Dar Juliana Bussganga.

 

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH

Konferencję zorganizowano we współpracy: