Spotkanie
15.12.2022 - online

Żydowskie ABC: Śmierć prezydenta. Społeczne i polityczne tło zabójstwa Gabriela Narutowicza

16 grudnia mija dokładnie 100 lat od zamachu na pierwszego Prezydenta II Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza. Piotr Kowalik w rozmowie z prof. Grzegorzem Krzywcem zastanowi się, dlaczego kandydatura i wybór Narutowicza na Prezydenta RP wywołały tak wielki opór i wzbudziły tyle nienawiści w środowiskach narodowych.

Zabójstwo Narutowicza wynikało z bardzo gorącego sporu politycznego, który w dużej mierze dotyczył mniejszości narodowych, w tym żydowskiej, w odradzającym się państwie polskim. Wraz z zaproszonym ekspertem Piotr Kowalik porozmawia o tym, jakie były reakcje na zamach wśród polskich elit politycznych i intelektualnych oraz jak tę tragedię odebrało społeczeństwo. Obaj spróbują ocenić, w jaki sposób zamach wpłynął stosunki państwa z mniejszościami narodowymi i sprawowanie urzędu Prezydenta RP przez następców Narutowicza w okresie międzywojennym.

Dr hab. Grzegorz Krzywiec jest profesorem w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, autorem m.in. prac: "Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905)" [2010], "Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobraźni i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914)" [2017] oraz innych publikacji dotyczących polskiego antysemityzmu, dziejów polskiej inteligencji, stosunków polsko-żydowskich, a także polityki prawicowej w Polsce. Obecnie przygotowuje publikację o społecznej i kulturowej historii polskiego faszyzmu w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl